Follow us on:      Facebook    Instagram    Twitter      Youtube

Category

Мисъл на деня

1211 0

Пристрастяване, зависимост и духовна криза – мисъл на деня

Мисъл на деня, Психология

Пристрастяване, зависимост и духовна криза “Когато мислим за пристрастяването, много хора все още не чувстват, че е възможно то да има връзка с духовното търсене. Всъщност на тях почти им се струва, че това са двата противоположни края на спектъра….

694 0

Размишления за Целувката

Мисъл на деня

Размишления в Деня на Целувката Целувката е като Слово, излизащо от устата, което целуващия изважда от съкровищницата на сърцето си. “Общуването между благородни човеци е подобно целувка, която ражда плод от светлината в душата на приемащия.” “Който отговаря с прави…

529 0

Това, какво мислим, определя това, в какво вярваме

Мисъл на деня

Мисъл на деня “Това, какво мислим, определя това, в какво вярваме. Това, в което вярваме, влияе на това, което избираме. Това, което избираме, определя това, което имаме. Ако не сме доволни от това, къде са ни довели нашите минали решения,…

480 0

Най-красивите хора

Мисъл на деня

Най-красивите хора… “Най-красивите хора, които познаваме са тези, които знаят, какво е поражението. изпитали са мъката, водили са вътрешна борба, преживели са загубата… И са намерили начин да изплуват от дълбините. Тези хора притежават признателност, чувствителност и разбиране за живота,…

911 0

Ражда се бащата на Малкия принц

Мисъл на деня, Художествена литература

Ражда се бащата на Малкия принц „Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите” – ако случайно сте забравили този урок, който Малкия принц научи от пустинната лисица, сега е времето да си го спомните. На 29…

482 0

Механичното Око

Мисъл на деня

Механичното Око “Това желание да присъстваш чрез механичното око, вместо с ума си, изглежда променя психически значителен контингент от иначе цивилизовани хора. На членовете, които щракат снимки и снимат видео в Рим и Сан Лео вероятно са напуснали събитието с…

2254 0

10 мъдри цитата на суфийския мистик Джалал ад-Дин Руми

Мисъл на деня, Психология, Философия

10 мъдри цитата на суфийския мистик Джалал ад-Дин Руми “Всеки вижда в невидимото според яснотата на сърцето си, а тя пък зависи от това, доколко си шлифовал сърцето си.” “Вчера бях умен и исках да променя света. Днес съм мъдър…

718 0

Дефинициите и Наблюдателите имат неотме­нима роля за състоянието на света…

Мисъл на деня, Психология

Мисъл на деня Тук е редно да се отбележи и общоизвестният от квантовата фи­зика факт, че резултатът от всяка научна постановка и наблюдение зависи изключително от Наблюдателя и изходната му Позиция и Дефиниция. Това означава, че светът, който е наблюдаван…

1774 0

20 вдъхновяващи цитата за Мечтите

Мисъл на деня, Психология

20 вдъхновяващи цитата за Мечтите “Мечтите трябва да са толкова големи, че да можем да растем в тях.” ~ Джоузи Бисет “Оседлай мечтите си преди да ги пояздиш.” Мери Уеб “Ти виждаш нещата и питаш: “Защо?”, аз мечтая за неща,…

613 0

Грешките

Мисъл на деня

Мисъл на деня “Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи.” – Джон Максуел

1169 0

Разумът е черупката на сърцето

Мисъл на деня

Разумът е черупката на сърцето Разумът е черупката на сърцето и духа. Онзи, който живее с разума без сърце, никога не ще познае от живота друго, освен черупките му. Но тъй малцина са ония, които имат сърце и каква сладост…

571 0

Полу-живот, Халил Джубран

Мисъл на деня

Полу-живот, Халил Джубран “Не общувай с полу-влюбени, не се сприятелявай с полу-приятели, не чети от полу-даровити, не живей полу-живот, нито умирай полу-смърт, не избирай полу-решение, не спирай на половината истина, не сънувай половин сън, не се вкопчвай в половин надежда……

2002 0

11 цитатa от Ханс Кристиан Андерсен

Мисъл на деня, Художествена литература

10 цитатa от Ханс Кристиан Андерсен На 2 април 1805 г. в Одензе е роден датският писател Ханс Кристиан Андерсен. Вълшебството на неговите приказки достига до нас през две столетия. Най-известен е със своите приказки, сред които „Малката русалка”, „Малката…

836 0

Ролята на Наблюдателя

Мисъл на деня

“Дъга може да има дори и без слънчеви лъчи и дъждовни капки, но не и без око, което да я вижда и в някакъв смисъл да я сътворява. Тоест ролята на наблюдателя – или на съзнанието – е от изключително…

Close