Follow us on:      Facebook    Instagram    Twitter      Youtube

Category

Мисъл на деня

1025 0

Урсула Ле Гуин

Мисъл на деня

Мисъл на деня “С нарастване на Истинската сила на един човек и с разширяването на познанието му, пътят се стеснява. Най-накрая той започва да върши единствено и изцяло това, което е нужно, без да избира. Преди да кажеш или извършиш…

4005 0

Няколко проникновени цитата от Морган Скот Пек

Мисъл на деня, Психология

“Изкуството да бъдеш Бог 2″* в цитати от Морган Скот Пек “Повечето хора си мислят, че да си смел означава да не се страхуваш. Отсъствието на страх не е смелост, а някакъв вид мозъчно увреждане. Смелостта е способност да продължаваш,…

1358 0

Пристрастяване, зависимост и духовна криза – мисъл на деня

Мисъл на деня, Психология

Пристрастяване, зависимост и духовна криза “Когато мислим за пристрастяването, много хора все още не чувстват, че е възможно то да има връзка с духовното търсене. Всъщност на тях почти им се струва, че това са двата противоположни края на спектъра….

831 0

Размишления за Целувката

Мисъл на деня

Размишления в Деня на Целувката Целувката е като Слово, излизащо от устата, което целуващия изважда от съкровищницата на сърцето си. “Общуването между благородни човеци е подобно целувка, която ражда плод от светлината в душата на приемащия.” “Който отговаря с прави…

587 0

Това, какво мислим, определя това, в какво вярваме

Мисъл на деня

Мисъл на деня “Това, какво мислим, определя това, в какво вярваме. Това, в което вярваме, влияе на това, което избираме. Това, което избираме, определя това, което имаме. Ако не сме доволни от това, къде са ни довели нашите минали решения,…

542 0

Най-красивите хора

Мисъл на деня

Най-красивите хора… “Най-красивите хора, които познаваме са тези, които знаят, какво е поражението. изпитали са мъката, водили са вътрешна борба, преживели са загубата… И са намерили начин да изплуват от дълбините. Тези хора притежават признателност, чувствителност и разбиране за живота,…

1030 0

Ражда се бащата на Малкия принц

Мисъл на деня, Художествена литература

Ражда се бащата на Малкия принц „Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите” – ако случайно сте забравили този урок, който Малкия принц научи от пустинната лисица, сега е времето да си го спомните. На 29…

516 0

Механичното Око

Мисъл на деня

Механичното Око “Това желание да присъстваш чрез механичното око, вместо с ума си, изглежда променя психически значителен контингент от иначе цивилизовани хора. На членовете, които щракат снимки и снимат видео в Рим и Сан Лео вероятно са напуснали събитието с…

2427 0

10 мъдри цитата на суфийския мистик Джалал ад-Дин Руми

Мисъл на деня, Психология, Философия

10 мъдри цитата на суфийския мистик Джалал ад-Дин Руми “Всеки вижда в невидимото според яснотата на сърцето си, а тя пък зависи от това, доколко си шлифовал сърцето си.” “Вчера бях умен и исках да променя света. Днес съм мъдър…

807 0

Дефинициите и Наблюдателите имат неотме­нима роля за състоянието на света…

Мисъл на деня, Психология

Мисъл на деня Тук е редно да се отбележи и общоизвестният от квантовата фи­зика факт, че резултатът от всяка научна постановка и наблюдение зависи изключително от Наблюдателя и изходната му Позиция и Дефиниция. Това означава, че светът, който е наблюдаван…

1978 0

20 вдъхновяващи цитата за Мечтите

Мисъл на деня, Психология

20 вдъхновяващи цитата за Мечтите “Мечтите трябва да са толкова големи, че да можем да растем в тях.” ~ Джоузи Бисет “Оседлай мечтите си преди да ги пояздиш.” Мери Уеб “Ти виждаш нещата и питаш: “Защо?”, аз мечтая за неща,…

670 0

Грешките

Мисъл на деня

Мисъл на деня “Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи.” – Джон Максуел

1339 0

Разумът е черупката на сърцето

Мисъл на деня

Разумът е черупката на сърцето Разумът е черупката на сърцето и духа. Онзи, който живее с разума без сърце, никога не ще познае от живота друго, освен черупките му. Но тъй малцина са ония, които имат сърце и каква сладост…

Close