2290 0

Изначалната вяра на траките (българите) – беси и гети (готи)

История, Наука и религия

Изначалната вяра на траките (българите) – беси и гети (готи) – в
Бога Слово Иисус Христос и просветителската мисия на Никита
Ремесиански и Орфейла (Улфила)