Великата манипулация – популярни митове и заблуди относно Българската История

Който търси истината за корените на българската култура и духовност трябва да копае надълбоко и да не се ограничава с Wikipedia и популярните учебникарски версии…
Това образователно видео, създадено от екипа на Еклектика и насочено най-вече към чужденци, е стъпка към популяризирането на истинската българска история.
______________________________________________________________________________

Those who search for the roots of bulgarian spiritual heritage should dig down and not confine to Wikipedia or mainstream textbooks’ doctrines…
This educational video for foreigners is created by the Eklektika team and is a step towards revealing the true bulgarian history.

Текстът към видеото на български:

Голямата манипулация на българската история – широко разпространени митове и заблуди

Изградените общоприети представи за българската история
 
След освобождението на България през 1878 г. т.нар. Велики сили се противопоставят на създаването на силна българска държава на Балканите. Пряко потвърждение за това е размерът на новосъздаденото Княжество България, което било едва една трета от цялата територия, населена с българи.
Великите сили използвали още по-силно средство от политиката – те се опитали да фалшифицират нашата история. Лесно било да се окаже влияние върху историческите възгледи на новите български учени, защото повечето от тях били учили в Русия или Виена.
Това дало начало на теориите за славянския и тюркския произход на българите и за внезапното „изчезване“ на траките от нашите земи.
За съжаление, тази огромна манипулация се оказала успешна.
Произходът на българската народност – наистина ли траките са „изчезнали“?
Съвременните изследвания в тази област показват, че българите не са различни от траките като народност и имат много малък процент азиатски гени (по-малко от 1,5 % – виж резултатите от генетичното изследване на акад. Ангел Гълъбов).
„Българи“ е едно от имената на някои тракийски племена, които са отишли на север от река Дунав и след определен период са се върнали отново (през 7 в.сл.Хр.).
Ние сме наследници на цивилизацията на стара Тракия – не само по място, а и по гени, традиции и дори език.
Трудно е да се проследи назад основаването на нашата държава, но това определено е станало много преди 681 г. – датата, която все още се показва в учебниците.
Били ли са старите траки „безписмена цивилизация“?
Не, те са имали своя йероглифна писменост, сходна с египетската, но много по-стара. Писмеността, открита на плочката от Градешница, предхожда подобни артефакти, намерени в Египет, с поне 2000 години (виж д-р Стефан Гайд – „Тракийското писмо декодирано“, част 1).
Били ли са старите траки „безписмена цивилизация“? (2)
А преводът е:
„(1) О, Триединни Боже на земята на Тракия,
(2) Обричам се истинно да ти принасям всички дължими приноси, о, велики Божий Сине,
(3) И само теб (ще) хваля (и величая), о, Боже мой (защото си) велик!
(4) Ти, който сега си в храма си, (моля се, чуй ме) опази ме и ме избави (от всяко зло)!“
Което ни довежда до следващия основателен въпрос:
Били ли са старите трако-българи наистина „варвари“?
Очевидно не са били. Те са имали монотеистична религия, а техен Бог е бил Дионисус. Това име се състои от „Ди-он“, което на древния тракийски/бохарски език означава „Слънце-даващ“, и „Исус“. Следователно това, което разбираме в крайна сметка за името на тракийския Бог, е:
Дионисус = „Слънце-даващият Исус“!!! (виж отново д-р Стефан Гайд – „Тракийското писмо декодирано“)
А какво да кажем тогава за Тангра – т.нар. „бог на старите българи“? „Тангра“ идва от „Туонх-Ра – на древнотракийски „Възкръсналото Слово“. Отново можем да разпознаем едно от имената на Христос. (виж книгата „Арих“, част от „Тракийските хроники“)
В заключение, най-древните вярвания на траките са били монотеистични и – което е по-важно – те са познавали името на Бога – „Исус“ – много преди Неговото въплъщение!
Не са ли приели българите християнството преди 9 век?
Като се има предвид какво знаем за ранните вярвания на трако-българите, е много малко вероятно те да са останали езичници повече от 8 века след Христа. Освен това двама от апостолите – Св. Павел и Св. Андрей – са проповядвали в тракийските земи.
Факт е, че бащата на Аспарух – Кубрат – е бил християнин. Дори някои от учените от „старата школа“ признават, че неговият син Тервел вероятно също е бил християнин. Тогава какво да кажем за самия Аспарух?
Всъщност някои източници показват, че населението по нашите земи е имало своя независима църква от 6 век, дадена от император Юстиниан Велики. (виж трудовете на проф. Асен Чилингиров)
Истината е, че българите са приели християнството много преди т.нар. „покръстване“ на цар Борис, станало през 9 век. Това покръстване е било просто политически мотивирана религиозна реформа, поставила Българската църква под върховенството на Гръцката православна църква.
Излизането на истината за нашата история наяве не е лесен процес…
Естествено е, че най-видните борци срещу гореспоменатите митове не са (или не са били) добре приети в българските научни среди на „старата школа“. Д-р Ганчо Ценов и проф. Асен Чилингиров са живели в различни времеви периоди, но и двамата е трябвало да платят цената за това, че не са подкрепяли общоприетите теории, като не са могли да работят в България.
Д-р Стефан Гайд – този, който разчете тракийското писмо и написа 4 тома с примери от няколко плочки и артефакта, беше подложен на нечиста кампания след връщането си от САЩ. Неговото разкритие за духовната култура и практики на древните трако-българи предизвика гневна реакция от „пазителите на статуквото“ – онези, които са израснали в духа на комунизма и атеизма.
Д-р Гайд плати с живота си за своя избор да работи за България в България … той умря внезапно при неясни обстоятелства.
…и все пак – Истината се разкрива!
През 2010 г. беше издаден сборник от стари документи (от д-р Гайд и неговия брат) за първи път в България – „Тракийските хроники“. Това е единствен по рода си източник на сурова информация за древната ни история и не е написан от чужденци като повечето използвани преди това източници от този период. Книгата напълно развенчава гореспоменатите митове и хвърля нова светлина върху българската история. (виж https://www.youtube.com/watch?v=GA7wC7u0kFQ )
След д-р Гайд българската историческа наука не можеше да остане непроменена … и не остана. Дори някои от неговите противници започнаха официално да признават, че траките са имали своя велика цивилизация и писменост (виж Калин Порожанов – „Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета“).
Интересът към нашето историческо и – което е по-важно – духовно наследство бързо се засилва през последните години и дано това да ни помогне на нас, българите, да си отговорим на въпроса кои сме всъщност.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0