Нашите предци  са извършвали древните мистерии на Живота, тайнствата на Благословението и Благоденствието в своите обреди пред домашните си олтари. Обреди за изцеление и съхранение, за победа над силите на злобата. На своите свети празници освещавали и прогонвали, отваряли и запечатвали, приемали и изпращали…

А когато били далече от дома или във време на война, в невъзможност да участват в родовите и семейни свети традиции, те носели със себе си късче от света на Свещеното, от „горната земя” на светите си предци…

Понеже познавали Силата на Древната Реч, Езика на Знаменията, писани като обредни действия, те били научени Свише да запечатват в образен език всичко, което се случвало на светите им тържества. На шевици, върху съдове и премени изписвали с древни руни и идеограми случващото се на празничните мистерии. За да ги четат човеци мъдри, ангели и бесове, и така да разпознават по знаците-белези всички и всичко, което принадлежи на Божествения Стопанин, за да слушат Словото, което им заповядва…

Така тези Божески знаци замествали случващото се на самите Мистерийни тържества, за да могат носещите ги да получат благословенията и защитите им и когато не участват пряко в тях. Така от дистанцията на време и пространство да приемат от Тайнствата, извършвани на тях…

(Идеограмните знаци–пиктограми, както и руните/оугом/, са използвани от най-дълбока древност в Свещената духовна практика, като и до днес са запазени техни образци–артефакти, които се съхраняват в историческите и археологическите музеи. Върху глинени и метални съдове, плочки, печати и др. предмети от неолита, енеолита и по-късните епохи и античността, Словото на Божествените писари е изобразено в йероглифи и изписано в свещени руни. Като скрижали на Божествените закони, заповедите  и заклинателните молитви са изсичани също и върху скали и на мегалитни светилища (някои от тях запазени и до днес, все още неунищожени от противниците на Българското духовно наследство). 

Източник: https://books.bogari.bg/, където можете да прочетете повече информация и да получите плочици, изписани с руни на Силата, заедно с мартеници.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0