Трифон Зарезан е празник на Радостта и е пиршество в чест на Живота, надмогващ над тлението и смъртта. Животът – дар от Изначалния, дарен, за да го усещаш и да му се наслаждаваш с цялата си сила. Животът, който един ден ще ти се отнеме, и тогава няма да е важно какво си взел от него, а какво си отдал, как си употребил всичко, с което си бил дарен. Образите и действията в празника са една асоциативна форма, целяща да подсети за онова Инобитие, даващо всяка същественост на сегашния ни живот, без което той нито би съществувал, нито би имал смисъл. Характерно за празника е избирането на цар, за да се почете Царя на царете и Господаря на лозето – Христос, от Когото произтича животът и всяка власт. Всеки, който управлява живота си и всичко, което има чрез даденото от този Господар, е избран да царува, както самият Той царува.

Ателие за традиции и фолклор Еподе

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0