.

Списание “Инсайдър”
Себепознание – Взаимоотношения – Творчество

Представяме на Вашето внимание първия брой на електронното списание “Инсайдър”. В него са поместени теми за себепознанието и взаимоотношенията, които толкова вълнуват болното ни общество днес.
духовно и личностно развитиеВ раздел “Творчество” се представя претвореното вдъхновение на младата творческа личност Диляна Ангелова. Графичен дизайнер по професия, Диляна Aнгелова е доказан творец в областта на образното слово. Тук обаче сме поместили нейния опит да пресъздаде СЛОВОТО чрез перото.
В раздел “Себепознание” се засяга въпросът за вътрешния човек, който е скритият Човек в нас. За разлика от персоната, той остава невидим за останалите, но много често и за нас самите. Вътрешният човек е този, който познава Бога, този, който познава скритите неща и разбира словесната подредба на света. Още се нарича “Новoроденият” или “Истинният Аз”. Може да се открие и изяви чрез себепознание, във взаимоотошенията ни с другите или чрез творчество.

„Ако спечелиш целия свят, но загубиш душата си, какво те ползва” Евангелието според Матея, гл. 16:26


Процесът на себепознание започва с разбирането, че всеки един от нас е духовно същество.

“Човекът е потенциално свободно същество, човекът е творящо същество, човекът е същество мислещо, самосъзнаващо и постигащо нравствени истини, същество етично. И доколкото носи в себе си Божия образ и подобие, човекът е над всичко в мирозданието, той веднага се издига над света, става исполин – в сравнение с природата, но не и в сравнение със своя Творец. Но затова пък може да бъде съотнесен с Него. Защото Бог осъществява замислите си чрез нас, хората: чрез всички заедно и чрез всеки поотделно.” Протойерей Александър Мен

Промяната като част от себепознанието – Проклятието на човешкия опит показва, че индивидът винаги е искал да промени света, да промени това, което го заобикаля, да промени обстоятелствата, материалното си положение, общественото си положение, състоянието на нещата, но той да си остане същият. Това е невъзможно. Ние не можем да имаме каквото и да е в живота, ако не го искаме съзнателно и на тази база да инвестираме енергия и време за неговото придобиване. Това означава промяна в нас. Ние трябва да си кажем: аз искам да се променя, искам да открия истинското си име и призвание, да бъда истинският си аз. Искам да сменя приоритетите си, гледните си точки, да отхвърля схващанията, които не служат за еволюцията ми, за изграждането (спасението) на душата ми.

“Творческите потенциали на човека се активизират, чрез достъпа до техния първоизточник – Всемогъщия Творец – Логоса, сътворяващ всемира, и съответно до Божествения поглед, Божествената уста и Ръка, като в това своеобразно “съединение” всички елементи, с които човек твори, се преобразяват. За хората на изкуството и науката тази трансформация се изразява в трудовете и произведенията им, но по- същественото е, че може да се изрази в живота на всеки човек, в подхода му към всеки един ден, към всяко събитие, към всяко друго човешко същество, към самия себе си, към собствената си душа, преживявяния и мисли, и тяхната ценност, в разбирането за смисъла , целите и същността на съществуването, и за силата, властта и отговорността, която индивидът притежава.” /Из книгата на Т. Йотов и Б. Рачева-Йотова “Йероглифите на вдъхновението говорят от Тракия”/

духовно-личностно-развитие


В раздел “Взаимоотношения” се открива предназначението на отношенията помежду ни, които са и начин да изживеем по-висши аспекти на себе си (като образ и подобие на Бога). Всички ние сме Едно цяло. Има, разбира се, нива на единство помежду ни. На едно ниво сме едно като съпрузи, на друго – като семейство, на друго – като приятели, като род, като народ, като етнос, като раса и накрая като човечество. На всяко ниво има място за единство, възможност за Любов. Всеки човек има богоподобие, но не на едно и също ниво е осъзнаването и посвещението му на това. Първата стъпка към това да открием, че не сме разделени и от Бога, е да открием, че не сме разделени един от друг. Нашите взаимоотношения са прекрасна почва за такова израстване.

“И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците…. …”Да възлюбиш ближния както себе си.” Евангелието според Матея, гл. 16:26

Вижте повече:
https://eklekti.com/Електронно-списание-INSIDER.pdf

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0