Първият трейлър на книга за българската история

Нашият екип от историци, графични дизайнери, аниматори и други специалисти създаде първия трейлър на книга за българската история. Трейлърът пълноценно съчетава текст, образ и музика, така че подобаващо да пресъздаде епичната атмосфера на „Тракийските хроники” и да предаде по въздействащ начин духовното послание на книгата.

„Тракийските хроники” е книга, обхващаща период от няколко хилядолетия и включваща огромен брой събития и герои, затова създателите на трейлъра много добре си дават сметка, че един 5-минутен клип въобще не е в състояние да изрази тази вселена от слово. Но това не е и целта на трейлъра. По-скоро в него се показват някои емблематични моменти от историята на трако-българите, акцентира се на събития и личности, които са знакови за българската история, разкриват се исторически факти, които са неизвестни или малко известни на широката публика, и се загатват основополагащи истини за името, произхода и духовната самоличност на българите, както и за ролята им в историята на човечеството.

Трейлърът най-вече изтъква силата на това да знаеш кой си, а тази сила зависи от това доколко човек познава и следва свещената история на рода си. Както се казва в текста в началото на клипа: „Да знаеш кой си и да не се съмняваш в това, е може би най-голямата сила, от която произтичат всичките ти способности, качества и положение. Наследниците на арихите знаят кои са и затова са силни в мисъл, слово и дело.”

А кои са арихите и техните наследници? Това е въпрос, на който трейлърът не дава отговор. Него можете да разберете само ако прочетете „Тракийските хроники”.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0