4993 0

Истинската история за Цар Мидас

Исторически личности, История

Историята на Цар Мидай Гордий бил владетел на великото царство Фригия със столица Гордион, което се простирало чак до Киликия и Лидия. Той, заедно с жена си Дионина, молил Бог за син с думите „дай-ми-дай, син-ми дай” и след години…