Follow us on:      Facebook    Instagram    Twitter      Youtube

Tag

творческите начала

1234 0

Съучастници ли сме на Живота или сме съучастници на смъртта?

Наука и религия

Малък и голям кръг на Животворящият Дух в човечеството Най-прекрасното в дадения ни живот е, че имаме възможност да преживеем принципите му конкретно! Най-голямото благо, което човек има от Бога, е Животът. А най-голямата благодарност на човека заради дадения му…

1938 0

Творческите начала в човека

Наука и религия, Психология

Основните творчески начала в човека В древните култури намираме свидетелства за три основни творчески начала в човека: Окото – изразяващо силата на погледа и възприятието като механизъм на сътворяване на битието; Устата – какво изказваме като сила на извикване в…

Close