Follow us on:      Facebook    Instagram    Twitter      Youtube

Tag

силмарилион

2283 0

Да плачем или да не плачем? Има ли скрита тайна в тъгата?

Общество и политика, Психология

Да плачем или да не плачем? Съвременната житейска философия не отговаря еднозначно. От една страна е „позитивното мислене“, според което би трябвало да сведем скръбта и плачовете до мининум, често дори насила, против душата ни. От друга страна е традиционното…

1619 1

Светът на Силмарилион: Второто падение на човечеството (част III)

Художествена литература

/Из Писмо на Дж. Р. Р. Толкин до Милтън Уолдман/ И ето че с напредването на Втората епоха виждаме как в Средната земя се разрастват могъщо кралство и зла теокрация (защото Саурон е и бог на своите роби). На Запад…

1524 0

Светът на Силмарилион: Мрачните времена на Втората епоха (част II)

Художествена литература

/Из Писмо на Дж. Р. Р. Толкин до Милтън Уолдман/ Следващият цикъл разказва или би желал да разкаже за Втората епоха. Но за Земята това са мрачни времена и малко от тогавашната история може (и трябва) да бъде разказана. Във…

1527 0

Светът на Силмарилион: Сътворението и легендата за силмарилите (част I)

Художествена литература

/Из Писмо на Дж. Р. Р. Толкин до Милтън Уолдман/ Циклите започват с космогоничния мит “Музиката на Айнурите”. Там се разкриват боговете и Валарите (или всемогъщите – англицизирани с думата “богове”). Те са, както бихме се изразили, ангелски същества, чиято…

1765 0

За Берен и Лутиен

Художествена литература

За Берен и Лутиен, Една от най-красивите истории из Силмарилион, по Джон Р. Р. Толкин…   Сред разказите за скръб и разруха, що са достигнали до нас от мрака на ония дни, има все пак и такива, в които от…

Close