973 1

ОТЖИВЕЛИЦА ЛИ Е СОБСТВЕНОСТТА?

Общество и политика

Статията ми няма за цел ретроспекция за собствеността в историята на света – за това има енциклопедии. Още по-малко смятам да разказвам как според някои човечеството в напредъка си от маймуната към геймъра „развива и надгражда“ идеята за собствеността. Напротив,…