1140 0

След смъртта . . . атеисти няма!!!

Мисъл на деня

            Мисъл на деня “Миг след смъртта, когато душата застава пред реалността на Бога, атеизмът приключва. В отвъдното атеисти няма.” Вернер Гит