Какво вещаят звездите за новата година? Какво представлява истинският хороскоп?

Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли? ~ Думи на Христос

Днес хороскопите са неотменима част от ежедневието на много хора и се радват на огромен интерес. Но какво точно означава „хороскоп“? Етимологията на думата от гръцки – означава наблюдаване, разпознаване на времето /hora – време; skopein – наблюдавам, изследвам, гледам/. Истинският хороскоп е изследване, разпознаване на времена, също означава и наблюдаване, разпознаване часа на раждане; това е разпознаване на времето и мястото на случване на нещата, разчитане на небесните знамения. Едни от най-известните познавачи на времето и мястото са тримата влъхви, които по звездите и тяхното разположение са разпознали времето и мястото на раждането на Младенеца Исус Христос от Дева Мария. Тези гадатели на звездите са известни още като тримата мъдреци. Т.е. според писанието на Новия завет разпознаването на времената и звездите е било дело на мъдреци. Разположението на звездите в небето е знак за време и място за случване – звездите показват време и място. Тук обаче говорим не за физическите звезди и за гадаене по тях, а за небесните знамения и разпознаването на събитията в духовния свят и техните проявления и последици във физическата реалност. Според Свещените писания същата характеристика – на звезда – има и Божието слово, защото когато Бог изрече слово, се появява време и място на неговото сбъдване. Истинските познавачи на звезди са мъдреците, които познават Божественото слово и небесните знамения, които то предизвиква – защото Божието слово е родено от Божия Дух , който е огнено светило.

В откровението на апостол Йоан изобилства с описания на знамения със звезди – Христос държи в десницата си седем звезди /които пояснява, че са ангелите на седемте църкви/; при тръба на ангел падат звезди и започват божии съдби; пред престола на Бога горят седем огнени светила, които са седемте Божии духове. Самият Христос говори за Себе Си на друго място: Аз Съм Коренът и Потомъкът Давидов, Светлата утринна звезда.

За да разбере човек какво му вещаят звездите, какви знамения крият те, трябва да се научи да разпознава Божестените словеса вътре в себе си, Божествените явления. За да знаеш кога ще се роди Божият Син – времето, когато ще се материализира изреченото Божие слово, трябва да разбираш явленията, които го предшестват, причинно-следствените връзки на Словото.

Мнозина днес се чудят дали звездите им вещаят здраве, но не разбират, че то зависи от Божественото слово в тях, дали го пазят или е затъмнено от земни грижи и неверие; защото е писано – „Твоето Слово е здраве за костите ми“.   Други се чудят дали звездите им вещаят „любим“? Тъй като любимият може да бъде срещнат в обществото, от което всеки един е част, то той може да погледне към словото – звезда или още словото – ангел, което носи благословия – давам ли аз на обществото, в което съм, докрай от своята енергия, сила, любов, след като искам то да ме дари с любим и щастие? Защото е писано: “Който има, на него ще му се прибави”. Виждаш ли себе си като имащ, който отдава себе си, който твори блага за средата, в която е, и да му се прибави? Или възприемаш себе си като нямащ, като плачещ, който чака обществото да му даде своите блага, но то го мачка? Естествено възниква и въпросът: вещаят ли звездите за новата година Любов? Тук отново човек трябва да разгледа словото-звезда или още словото-ангел, което носи любов, в какво разположение е в неговия космос. Как човек обича: дали любовта му е егостичина – желае близките му да постъпват с него точно по определен начин, според всичките му представи и очаквания, и ако не го правят, ги определя като пълни егоисти и недостойни за любовта му. Или любовта му е дълбока – умее да прощава, умее да вярва, милостива, дълготърпелива, любов, която е воюваща и изграждаща. Ако звездата на любовта свети силно, значи ще получи любов.

Ще бъде ли годината мирна? Това предвещава как свети звездата на прошката – готов ли е човек да прощава, да не съди, да не е горделивец и високоумен.

Звездите – като духовна същност – са ангели божии, те са обстоятелства, словеса, пратеници и според отношението ни към тях, вглеждане, разчитане, човек твори съдбата си.

Ако звездите на някой му донесат болест. Неговата първа задача е да потърси защо това е така. Защото много пъти болестите са резултат от духовна нечистота, в тях има затъмнения на светли ангелски същности, родови проклетии и трябва да потърси кое провокира такава съдба, такива звезди? И да ги пренареди – да преразгледа своя вътрешен космос и да пренареди звездите си – отношението си към Божественото слово вътре в себе си, да приближи звездите си по-близо до слънцето, до Седемте огнени светила на Божия Дух и да разкъса наследствените проклетии в живота си.

Астрологията, която буквално от гръцки означава слово за звездите, която издирва влиянието на звездите върху живота и явленията на земята, е отхвърлена като официална наука и е обявена като социален наркотик и утеха за невежите.

Но истинската и работеща астрология е тази, която разгадава същността на звездите! Защото духовният свят, невидимият свят, с неговите Сили и Закони, които са небесни светила, е онзи, който извиква във видимия свят случващото се на земята между хората.

Също така преди да се моли човек на Бога да му се случат желанията, нека пренареди звездите си – отношението си към различните словеса Божии, приоритетите си, на какво казва “да”, и на какво казва “не”. Защото който може да нарежда звездите в своя вътрешен космос, може да предизвика случването на събития и знамения.

Съвременното разчитане на звезди е на много ниско ниво, свързано основно с придобивки, външно благополучие, с консумация на връзки и любов, отговарящо на ниското духовно ниво на т.нар. гадатели и запитващите ги за хороскопи консуматори. Но истински хороскопи са способни да правят само хора духовни, дълбоки, познаващи символиката на звездите, словесата, които управляват всемира, духовните сили, началства и власти, и да предизвикват знамения и събития както на небето, така и на земята. Разпознаването на времената спестява скърби и носи много духовни и земни благословения – разбираш благоприятното време за всяко нещо. Истинските магове могат да кажат на хората кои същности в тях да активират, за да имат успех.

Подобно явление – на гадател, който може да каже как да пренаредиш звездите си, е описано донякъде във филма “Елизабет – Златният век” /2007/, когато кралица Елизабет I – известна с името Кралицата-дева, моли своя гадател на звезди преди тежката битка за отстояване на вяра и идентичност срещу Испания, която в края на 16 в. се опитва да наложи католицизма и инквизицията и в Англия, с думите: Моля Ви, дайте ми надежда! Тогава гадателят й отговаря със слово, което може да се отнесе и към всички, чакащи прогнозата за новата година днес:

“Силите, които управляват света, са могъщи! Как мога да обещая, че ще са на ваша страна, дори и да сте кралица! Зная само едно – когато се надигне буря, всеки постъпва според инстинктите си. Едни се сковават от ужас, други бягат, а трети се издигат като орли във въздуха!”

Вярата е пътуване сред звездите – разпознаване на небесните знамения и постъпване според това познание, което показва времето и мястото на всяко нещо във физическия свят като проявление на събитията в духовната реалност.

/Редакционен коментар/

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0