Малък и голям кръг на Животворящият Дух в човечеството

Най-прекрасното в дадения ни живот е,
че имаме възможност да преживеем принципите му конкретно!

Най-голямото благо, което човек има от Бога, е Животът. А най-голямата благодарност на човека заради дадения му Живот е да му служи, т.е. да го поддържа или поне да не пречи на неговото развитие. Може би затова от древността хората се стремят да разберат как се осъществява животът. Как работят неговите принципи, процеси и закони в човешкото тяло, в човешките взаимоотношения, в природата, в явленията, в съдбите.

Може да се каже, че в днешно време медицината напълно познава човешкото тяло и процесите в него и чрез това си знание се опитва да помага на хората да живеят. Но доколко ние хората разпознаваме принципите на живота в неговото изразяване? В тази посока са изложени накратко следните разсъждения.

Приложените схеми  отразяват  двата основни процеса на живото-осъществяването. Първата в човека, а втората в Човечеството.

Кръвоносна система на човека и архетипни модели

Малък и голям кръг на кръвообращението при човека

Малък и голям кръг на Животворящият Дух в човечеството

Аналогията е един от основните методи за придобиване на познание, затова ще  я използвам  за анализ на горните схеми, за да  покажа, че както циркулацията на кислорода, доставен от въз-ДУХА в тялото на човека го поддържа жив, така и Животворящият ДУХ поддържа живота в човечеството.

Първата схема “Малък и голям кръг на кръвообращението при човека” вярвам, че за всеки е позната от учебниците по биология, затова на нея няма да се спирам подробно. И все пак, за да направя връзка с втората “Малък и голям кръг на Животворящия Дух в човечеството”, ще кажа, че тя показва как с помощта на органите на дихателната система и основния орган – сърцето, всяка клетка от човешкото тяло се снабдява с кислород (от въз-ДУХА), абсолютно необходим за нея да живее. Аналогично, втората схема отразява как посредством сътворителните елементи в човека (сърце, уста, око, ръка),  ДУХЪТ поддържа живота в човечеството и мирозданието.

Общото между двете е, че за да се осъществи процесът на снабдяване на ТЯЛОТО, както на микрокосмоса – човек, така и на макрокосмоса – човечество с Живот, основното действащо Лице е ДУХЪТ, който участва в първия случай като въз-Дух, във втория като Дух. От опит знаем, че без храна тялото може да преживее месец, без вода до седмица, но без въз-ДУХ само минута или две. Ако това главно действащо Лице не съществуваше или се оттегли, не само тези две схеми, но нито една “схема” в нашия живот нямаше да има значение.

За вярващите, въз-ДУХЪТ е от  Бога (Бог е Дух), за невярващите – не знам! Във всеки случай, той е “излят” безусловно за всички (вярващи и невярващи). Една от характеристиките на въз-Духа е, че не се ограничава и няма условия в даването му. От друга страна в теологичните книги за Животворящия Дух пише: “ще излея от Моя Дух върху всяка плът” , а за Човешкия син “понеже Той (Бог Отец) не Му (на Бог Син) дава Духа с мярка “.

Няма да пропусна да отбележа, че за втората схема са използвани идеограми, с които древните Духовни човеци в Тракия и Египет са изразявали идеи или концепции за съществуваниетоТова е вид писменост, но не профанизирана за битова употреба, а кодова, изразяваща законите на мирозданието, с която се запознах благодарение на книгите от поредицата на д-р Гайд “Тракийското писмо декодирано” .

Всички идеограми, използвани за Малък и голям кръг на Животворящия Дух в човечеството са човешки елементи. И понеже те участвуват в сътворяването на живот в човека и човечеството, тези елементи са наречени още и сътворителни елементи.

Когато става дума за кръгове, не може да се каже кой от елементите в тях се ползва от Духа за начало и кой – за край. В кръга няма начало и край.  Но както на първата схема, така и на втората се вижда, че основният орган, през който минават и двата кръга, е сърцето. Затова ще започна от него.

 

Сърце- йероглиф, пиктограма

Още от древността е писано: Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота”. А в днешно време ние разбираме, че всяка мечта, всяко желание за съзидание идва от сърцето, всички помисли и дела, които чакат да се осъществят, се зараждат там. Да, казано е да пазим сърцето си здраво, защото едно нездраво – огорчено, наранено или озлобено сърце не би могло да се ползва от Духа за Живототворене.

Йеорглифът за Уста, Слово, Реч

Задвижено от Духа, всяко здраво сърце изразява своето желание, чрез словото. Символа на словото е идеограма “уста”.  Така движението на кръга от “сърцето”, се насочва към “устата”. “Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото (съкровище на сърцето) си изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата му.” Нашите сърдечни желания и помисли се превръщат в слово – изговорено, написано или споделено. Изговорените думи (реч), когато са осъзнати, работят като “врата”, през която от дълбините на вътрешността излизат концепции и идеи, които очакват да бъдат възприети и осъществени не само от нас самите, но и от всеки, до когото достигнат. От “устата” словото, чрез Духа се насочва към “окото”.

Йеорглифът за Око, Поглед, Мироглед

Символът за възприетото слово е “око”. Както знаем, окото е орган, чрез който се гледа или наблюдава. Затова в значенията на идеограма окото символизира способността на човека да вижда и възприема заобикалящия го свят, но и да създава концепции и парадигми за него, чрез идващото към него слово, било то изречено или образно (виж. големия кръг стрелката от ръката до окото). В тази връзка може да се каже, че човекът не вижда,защото има очи, а има очи, защото му е дадена способността да вижда (да съ-знава). Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е зло, цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината?” Когато словото е осъзнато или осветено, то се връща отново в сърцето за да затвори “малкия кръг”, на възприетата енергия  чрез Духа (в първата схема това е снабдяването на кръвта с кислород от въз-Духа), и да поеме, задвижено от “неуморимата помпа”, към онова добротворство, изразено в “големия кръг”, което съдейства за осъществяването на Живота, т.е създаване или пресътворяване на света, в  който искаме да живеем според възприетите от нас концепции за него (в първата схема това е снабдяването на клетките в човешкото тяло с богатата на кислород кръв).

Йероглиф за ръка, давам

Символът на добротворството е ръката, която принася дарове. Принасянето на дарове или блага е израз на полезното ни присъствие в мирозданието. Въобще ръката като сътворителен елемент в древните идеограми символизира способността на човека да върши дела, да дава плод в материалния свят. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.”

Ръце, които сътворяват живота

В този смисъл, нашите възприятия или концепции (окото), които невидимо са се загнездили в нашето сърце като мисли и желания, зародени от словото (устата), което е дошло към нас /малък кръг/, ще станат видими за околните чрез нашите дела ( които са вид образно слово) /голям кръг/. Затова “големият кръг”, преди да се върне в сърцето, за да се зареди с нови идеи, минава през възприятията ни (окото).

Както без въз-Духа не може да бъде осъществен процесът на дишане, за да живее човешкото тяло, така без Животворящия Дух (въздигане в Духа – “въз-Духа”), не могат да бъдат задвижени процесите на сътворяване на живот в човечеството.

Тъмно око

Както всяка клетка в човешкото тяло, получила своята ежесекундна жизненоважна доза кислород, съучаства за поддържането на живота в тялото, така и всяко нещо в живота ни и в живота на тези около нас, добро или зло, не става без наше участие. Важно е да осъзнаваме какви мисли, мотиви, перцепции, думи и дела произлизат от нас, защото Животворящият Дух се движи само в кръгове, чиито сътворителни елементи (сърце, уста, око, ръка) съучастват в поддържането на живота. Ако обаче тези елементи са се превърнали в “сърце”, което не може да прости“уста”, която бълва омраза“око”, което е в тъмнина и “ръка”, която иска само да взима, то тогава те се явяват прът във въртящия се кръг на Духа. Пречка за циркулацията му и поддържането на живота. Такива елементи сътворяват “мъртви дела”, както ги нарича Писанието и много приличат на “мъртвите тела” на алвеолните клетки на белия дроб, които настоящият вирус причинява, вследствие на което се запушва пътят на пренасяне на кислорода в кръвта и тялото умира.

Автор: Мария Кастелиева

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0