ФРАНСИС БЕЙКЪН е английски философ, политик, юрист и писател, създател на научния индуктивен метод и на първата систематична класификация на науките.

Тези, които отричат Бога, убиват благородното у човека, защото безспорно човекът е близо до животните по отношение на своето телесно устройство и ако не е близо до Бога по дух човекът става едно долно и презряно същество.” (BACON 1875, 65-66).

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0