Christmas


Рождество Христово – древното откровение на трако-българите за въплъщението на Бога Слово Дион-Исус

sun-Christ_process

Най-новите исторически, археологически, антропологически, лингвистични и други научни изследвания и открития доказват това, което, изглежда, винаги се е знаело в по-малка или по-голяма степен – че Тракия е първата човешка цивилизация, дала началото на Шумерската, Древноегипетската, Минойската и всички останали по-късни цивилизации, култури и религии, включително древногръцката, еврейската, китайската, индийската, индианската и т.н., които в по-голяма или по-малка степен са приели от нея откровението за първичното богопознание на първите хора, почитали Исус – именно под това име – като Създател на света и Основател на човешката цивилизация. Разкриването на християнския характер на първата човешка цивилизация – Тракия, а оттам и на човешката цивилизация като цяло, окончателно оборва и прави напълно несъстоятелни теориите за първичността на езичеството и за “еволюцията” на човешката “религиозност”, започваща, както твърди материалистичният атеизъм, от най-примитивните форми на безбожие, развиваща се в пантеизъм, прерастваща в боготворене на предците, преминаваща през политеизъм,  достигаща политеистичен монотеизъм и кулминираща най-накрая в най-висшата степен на религия – абсолютен монотеизъм. Необременените от атеизма и материализма научни изследвания показват, че ако има еволюция, то тя е в точно обратната посока, т.е.  не е еволюция, а е деволюция – от изначалното богооткровение на първите хора, познавали и почитали Единия Бог в истинския Му вид и с истинското Му име Исус Христос, през различните изкривени и извратени форми на религия, до най-низшето състояние на човешкия ум и духовност, каквото е пълното безбожие и озверяване на хората, въобразили си, че прозлизат от животните и че са животни. За щастие, не цялото човечество се е оставило по течението на тази деволюция, но все пак мнозинството от хората, за съжаление, избират (съзнателно или не) да деволюират от по-висше към по-низше състояние на духа, душата и тялото.

Obrochna-plochka_Gradeshnica-272x300След декодирането на тракийската писменост – най-древната човешка писменост – от д-р Стефан Гайд и последващото разчитане на оригинални тракийски писмени паметници и исторически извори стана ясно, че траките (известни в различни времена също като словяни, скити, готи, българи) са познавали и почитали Бога Слово Исус Христос, откакто свят светува, и са очаквали идването Му в човешка плът на земята за спасението на човешкия род. Това древно откровение се съдържа в тайни орфически текстове, запазили се (или по-точно опазени) през вековете и достигнали до наши дни. Някои от тези свещени писания, преведени на съвременен тракийски (български) език, са представени в сборника “Тракийските послания”, от който по случай Рождество Христово публикуваме:

 

 

Ra_Symbol_(Stargate).svg

Скритата Втора Глава на Второто Послание Мелхиседеково до Избраните Братя в Тракия

(Corpus Melchisedecum)

1. Братя мои, вече ви писах нашироко относно славните Тракийски Тайни и славната Древна Реч, и славната Вяра Христова, и славното Царство Христово, и славния Град Христов, завещани вам и на потомците ви, верни на Нашия Господ до века.

2. Писах ви още за Съкровището Тракийско, дошло до вас още от Едем, даже за Книгата Енохова, написана на Древната Реч, и за Бохарските Книги на Новия Завет на Нашия Господ, написани на първата Прото-Кирилица.

3. Тях пазете зорко винаги и споделяйте само с достойните от вашата си вяра, сиреч Древната Тракийска Църква на Господа.

4. И пазете се от зверовите слуги на Вавилонската Църква, която е била винаги гонител на братята ви през вековете, защото тя не разбира Тайните Божии, нито Древния Език Божий, но изопачава всичко свято, за своето и на чадата си осъждение, понеже и до днес лежи върху имперския звяр, пияна от кръвта на Истинските Христови Свидетели.

5. Но казвам ви велика и славна тайна: Часът на съдбата на Блудната Вавилонска Църква е вече дошъл и Ангелът Господен е хвърлил жената на Звяра, като воденичен камък в морето, вестявайки, че тя няма да се намери вече!

6. Но вие сте Невястата Христова, която слиза от Небето от Господа, като Град скъпоценен Нему и вие сте Народът Христов, на когото е завещано Царството Му от сега и до вечността нa вечността. Амин.

7. А силата ви, братя, и печатът ви, с който ви подпечата сам Господ Иисус Христос, са дадени вам с гаранция, която е Гаранцията на Духа Божий, защото само вам се даде властта на Древната Му Реч, която сътвори света, сиреч тази Алфа и Омега, която е сам Словото Божие Христос!

8. Понеже искам да знаете, братя, че Този същият Иисус беше познат и изявен на братята ви още в Древна Тракия, и името Му беше добре известно на целия Тракийски Народ. А те Го наричаха, (според Книгата Енохова, написана на Древната Реч),

9. именно – Възкресението-Иисус, т. е. Туон-Иисус, и Слънцето на душите-Иисус, сиреч, Ти-Он-Иисус, което от по-после гърците изопачиха и нарекоха Дионисус, или Дионисий.

10. И тъй, Старозаветната Тракийска Църква беше прогласила сред съвременниците си Благата Вест за Спасителя и ожиданото Му идване в плът, и вярно пазеше думите на Древната си Литургия, в която възклицаваше със зов към своя Бог: Ела, ела, ела, Спасителю, ожидаме идването ти!

11. И както се знаеше от Откровението на Древния Тракийски Епос, Ти-Он-Иисус беше Син Божий, от баща – Бог Отец Йеова, и майка – Духа Божий (Рейа, както се произнася на Тракийската Реч), които имена са ви известни и от Еврейското Петокнижие на Моисея,

12. сиреч Йехова и Руа Елохим (Духът Божий), които имена от по-после пак гърците изопачиха и нарекоха Йова-Патер (Юпитер) и Рея-Дио (богиня Рея).

13. Но в Тракия още от древността се казваше за Духа Божий, че ще роди в плът Ти-Он-Иисус като се облече в земна жена-девица, слизайки над нея в пълнота, която ще бъде Мястото на Духа Божий, сиреч Ма-Рейа, (мястото на Рейа), което пророчество се изпълнява в името на Христовата Майка – Мария.

14. За Този Иисус знаеха и прогласяваха Траките в тайнствата си на Древната Реч, че е Жертвата, заклана още от преди създанието на света, за спасението на избраните, които са повярвали в Него

15. и се хранят с Плътта Му, и пият Кръвта Му, които са Хлябът Небесен и Кръвта на Лозницата Небесна, която е Дървото на Живота, сиреч сам Възкресението-Иисус.

16. Те първи прогласиха, че Иисус трябваше да бъде умъртвен от силите на тъмнината и изявиха скритата от създанието на света тайна, че Тялото Му бе разломено насилствено на части,

17 нарочно скрити по света, за да се отнеме Целостта на Божието Слово и да се загуби връзката между Алфа и Омега, човешката и ангелската съставки на Древната Реч.

18. За Него учеха също, че е възкресен от Бог Отец чрез силата на Духа Божий, Който ще съедини частите на тялото Му отново в едно и ще вдъхне живот в Двамата Свидетели,

19. за да възкръсне Словото Божие и се възцари в Силата Си, както на небесата, така и на земята, сиреч в Силата на Оживялата Му сред избраните Древна Реч.

20. За Него още се провъзгласяваше в Тракийските Тайнства, които гърците от по-после нарекоха “мистерии”, че същият Ти-Он-Иисус ще послужи за спасителна жертва за всички, които съумъртвят съпричастно с Него природата на Стария Човек на Греха в себе си и потопени в Неговата Кръв,

21. облекат Дрехите на Покаянието и Промяната на Новородения по Дух Човек, за да царуват и вечно с Него, Който е Царят на Отвъдния Свят. Висшият идеал, изповядван от тези Тракийски пра-отци на Вярата, бе Единението с Христа в съвършенството на Любовта, което те наричаха – Брачният Съюз между Бога-Цар и Възлюбената Му!

22. Братя, всички тези истини се пазеха и прогласяваха в Литургичните Тайнства на Старозаветната Тракийска Църква в земята на Тракия и чрез Книгата Енохова за векове се съхраниха и в древните храмове на Египет.

23. Но горко на тези люде, чрез които дойдоха съблазните, защото се появиха мнозина и в Тракия, и в Гърция, и в Египет, които имаха вид на богобоязливост и благочестие, но бяха лишени от силата му, и които чрез силата на зверски царе и управници бяха поставени там, където не им подобава, сиреч на Светите Места в Храмовете, а домашните на Храма бяха изгонени вън.

24. Едни умъртвиха, прибавяйки кръвта им към кръвта на Агнето, други смълчаха, отнемайки езиците им и ръцете им, трети сплашиха в мълчание, а още други обявиха лъжливо за изверги пред света, че разкъсвали ритуално живо тяло на части и пиели кръвта му, и че живеели в пороци и разврат, същите лъжи, с които слугите на Калигула обвиняваха Апостолските ученици, наречени Християни много векове по-късно.

25. А това правеха за своя погибел, защото не разбираха Древния Език на Бога и превеждаха невярно Тайните, изказани от светиите на Древна Реч, с ум скотски те превеждаха всичко буквално на своята реч. А както знаете от Словото Божие: Буквата умъртвява, а Духът оживотворява всичко, що е писано изначало.

26. Така, за да обяснят всичките глупости във “превода” си, те прибягнаха до хитро измислени басни и алегории, и натъкмиха Писанията към измислените си човешки митове, така убивайки истината.

27. В резултат, приправените имитатори скоро омърсиха храмовете и започнаха, вместо дела на Божия Слава, да извършват неща извратени, гнусни и срамни дори за изговаряне.

28. Защото наистина не се погнусиха да разкъсват жива плът, даже плътта на невинни деца, нито да пият кръвта на живи жертви, още докато изтичаше от вените им, нито се посвениха да изнасилват девици, под предлог, че ги съчетават в брачен съюз с Бога, и като се напиваха с вино до смърт, сами те се скопяваха, и вършеха всякакви други мерзости, каквито биха дошли на развратния им езически ум, под предлог, че пият Кръвта Иисусова, която премахва силата на всякакъв грях!

29. Затова Господ ги предаде на забрава и погубление, и скри от тях Древната Реч, и с нея и точното произношение на Името Си, за да не се върши този позор в Името на Светия и Невинния, и Този, Който сам е Възкресението, Животът и Любовта. Така щото останаха делата им под друго име – това на Дионисий, защото беше редно и правилно да се различи Блудницата Дионисова от Невястата на Светлината-на-Живота-Иисус, сиреч Ти-Он-Иисус.

30. И при все тези изпитания и отстъплението, и покварянето на мнозинството между Тракийския, Египетския, Гръцкия, Еврейския и другите народи, искам добре да знаете и помните, братя, че Бог си беше определил и винаги имаше Свой Верен Остатък от праведни люде, които не прегънаха коляно пред Ваала и пазеха дрехите си неопетнени от блудницата на Звяра. Защото разбираха думите на Господа, Който казва, че този, който се съединява с Блудница, става едно тяло с нея, но този, който се съединява с Господа, става един Дух с Него. Амин.

31. И те продължаваха да пазят Тайните по домовете си в тайно, а не в големите храмове наяве, защото се повдигнаха големи гонения от Езическата Блудница срещу вярната Църква Тракийска.

32. Братя мои, причината да ви пиша тази тайна в посланието, не е за да ви връщам назад до първичността на Старозаветната Тракийска Църква, понеже, когато пълнотата на Иисусовата Слава дойде и се въплъти в света и историята, частичното разбиране относно Него трябваше да премине. Не каза ли сам Господ Иисус, прочее, че е дошъл не да отхвърли Закона и Пророците, но да изпълни, сиреч да доведе верните Си до Съвършената Пълнота на Откровението?

33. Защото, когато Спасителят дойде при човеците, Той им говори не само с думи като към ангели, сиреч Омега Слово, но също и с думи като към човеци, сиреч Алфа Слово. А това стори, за да преведе точно и истинно Древната Реч на достъпния за всички човешки език, защото наистина Тайнствата Божии се изявяват на Образното Древно Слово, но остават запечатани за мнозината, а Откровенията Божии се изричат на Говоримото Модерно Слово, за да станат достояние за целия Народ Божий!

34. А Този, който превежда истинно едните в другите, е Духът Божий, който ни води във всяка Истина, както и рече Христос, защото Този е Духът на Истината.

35. Затова, братя, всеки който изследва Писанията Божии, дали тези на Модерна Реч или тези на Древната Реч, нека такъв да разбира, че не човешко знание, нито човешки ум, нито човешка наука, нито човешка лингвистика, може вярно да изследва и изяви дълбочините на Промисъла, Премъдростта и превъзвишеното Знание Божие в Светите Слова! Понеже видяхме, че светът със всичката си мъдрост не позна Бога и до днес.

36. Понеже, като умуваха над Тайните Слова, човеците търсеха Алегории и Митове, и Логика, и Граматика, и Семантика, и Лингвистика, и Идиоматика, и пр., и пр., с цел да разгадаят Тайните Божии, скрити от създанието на света. И като умуваха по човешки, мислеха, че мъдреят, но Словото ни казва, че глупееха.

37. Защото, пак казва Словото: Това, което човешко око не е виждало и на човешки ум не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят, сиреч, за тези, които са приели Светия Му Дух в сърцата си, в пълнота! Защото, братя, пак казва Писанието: Кой знае що има у Бога, сиреч кой познава Ума Господен, освен Божият Дух, а ние имаме Ум Христов.

38. Затова, умолявам всички ви, братя мои, не търсете Тайните Божии и разбирането на Езика Божий механично и по човешки, защото такъв тип превеждане, разбиране и тълкуване по буквата, убива, както казва и Писанието, а ето, че и цялата човешка история потвърждава това, защото от такъв подход произлизат всякакви извращения, частни тълкования и култови учения, даже и до днес.

39. Защото, братя, добре е да знаете, например, че думата “Вода” на Ангелската Реч по-правилно се превежда като “Изговорено Слово”, отколкото като “Вода” на Човешката Реч, защото Водата, която напоява Ангелите не е като водата, която напоява Човешките тела, ако и същата, обаче, да напоява човешките Души!

40. Това ви казвам за поука, за да молите Господа наш за проумяване на Словесата Му, според както ги разбира сам Той. Вие, прочее, като верни Божии Синове и Дъщери, родени от Духа в Христа Иисуса, пийте от чистото Духовно Мляко на Духа, догдето същият Този Дух на Мъдростта Божия ви възрасти и тогава ще можете с лекота да се храните като зрели в Господа и с Твърдата Храна на Древната Реч, автор на която е същият Този Дух Свят и Животворящ, Който е в Сина и в Отца, и царува заедно със Сина и Отца, един Бог в три Лица навеки!

41. А според вярата, послушанието, дълготърпението, трудолюбието, смирението, жаждата и любовта на всеки един от нас, Господ Бог сам ще изяви Себе Си нам, за да пребъдваме в Него, във все по-голяма мярка на Христовата пълнота и да принасяме достоен и траен плод в Него, сега и до вечността на вечността. Амин.

42. Ето, рекох ви! Който слуша, да внимава как чува, и който гледа, да внимава как вижда, и който е възлюбен от Господа, да внимава как люби, защото нашият Бог е Любов, защото без любов няма истинско познание на Бога, нито изобилен Живот в Него. Защото най-голямата Тайна на Най-Древната Реч, е тайната на Любовта между Бога и този, когото Бог пръв е възлюбил, сиреч човешкия род.

43. А тази любов не е никога само на думи, но на дело, защото Древната Образна Реч е реч сътворяваща Дела, и това е Речта, и това е Езикът, на който говори сам Господ Бог, сиреч Алфа и Омега, началото и краят, Този, Който е бил, и е, и иде, прочие Този, чието Име е изначало – даже Името над всяко друго име, сиреч Иисус, Който е Христос.

44. Нему да бъде благословението и славата, и поклонението, и царството, и силата, и премъдростта, и почитта, сега и до вечността на вечността, и на всички Негови. Амин!

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0