Нагледен пример от откритията на д-р Стефан Гайд за духовните основи на истинската наука

от Красимир и Дияна Мерин

Откритията на д-р Стефан Гайд за свещения тракийски език и писменост промениха изцяло научното мислене. Разчитането на тракийските йероглифи не бе само лингвистичен феномен, но и пионерство в промяната на научната нагласа относно същността на истинската наука. Защото истинската наука е религия и това беше доказано от д-р Стефан Гайд по неоспорим начин.

Научното статукво и до днес твърди, че всичко, което човечеството е правило преди раждането на Исус Христос, е било езически обичаи и първобитни вярвания, преминали в християнството преди около 2000 години.

Дали обаче това е така? Д-р Стефан Гайд не споделяше „каноничните“ твърдения за безписмения и неук народ на траките и това негово не-научно според официалната наука мислене доведе до разкъсването на завесата, която разделяше  научните търсения от вярата в Бог.

По този начин д-р Гайд върна отново надеждата за създаването на истинска наука, която е преди всичко хуманна (човеколюбива) и е посветена на човешкия прогрес.

И така, за да се убедите сами колко важно е да се познават от личен опит откритията на този велик български учен, ще ви запознаем с един интересен факт от книгите на д-р Гайд, който разкрива откритията на д-р Гайд не само като отделни гръмки факти (които днес мнозина цитират без позоваване на източника), а и като духовната технология, която Бог дава за благото на хората.

Йероглифът за „Бог“ и земеделският уред за вършеене „диканя“

Нека погледнем снимка на един познат от миналото уред за вършеене на жито, наречен диканя.

%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%8f

Диканя от с. Златар, Преславско, началото на XIX век („История на България, том V, издателство на БАН“, стр.37)

Просто един земеделски уред, ще си кажете вие, изнамерен в  миналото от трудолюбивия селянин, до времето, когато прогресът на машините ще го замести. Това е така, ако слушаме брътвежите за развитието на човека през различни етапи от първобитен строй до съвременното общество, през които в борба със стихиите човек успял (без божественото знание и намеса) да се научи сам да си изработва сечива.

След като д-р Стефан Гайд разчете тракийските йероглифи обаче, той доказа, че нашите предци са били интелигентни и просветени в създаването на различни технологии (в това число и превъзходното златарско изкуство), защото са вярвали в Бог Ис-Ус и са изобразявали с пиктограми неговите проявления в живота. За какво точно става дума?

Има удивителна прилика между диканята и пиктограма, който означава „Изначалният“ и „Бог-Отец“.

Какво толкова, ще си кажете вие? Ами това, че самият Исус Христос е казал преди 2000 години: „В последните дни Отец ми ще изпрати ангелите си, които ще отделят житото от плявата“.

Удивително! По някакъв тайнствен за днешната наука начин този полезен, но простоват земеделски уред за отделяне на житото от сламата (заместен чак през първото десетилетие на ХХ век от машината, наричана вършачка) е бил „изобретен“ от древните траки „по модела“, показан от Бога, в който са вярвали. А хилядолетия след това този модел изглежда точно описан от самия Исус Христос, което недвусмислено потвърждава изказаните твърдения на д-р Стефан Гайд, че Бог Ис-Ус, в който са вярвали траките, е същият Исус Христос, който познаваме от преданията на Новия Завет.

Оказва се, че древните хора съвсем не са били „първобитни“, а са се учели да покоряват природната среда и да развиват земеделие благодарение на божествено откровение в живота си. А това косвено доказва, че откритията на д-р Гайд не могат да бъдат актуални без корена на неговата наука – а именно, духовното просветление и богопоклонение.

Нещо повече! Тъй като пиктограмът за Бог-Отец е съставен от йероглифа за „хляб“ и изображението за диканя, което д-р Гайд разчита като „Начало на началата“, можем да разтълкуваме и едно от най-старите народни поверия в една поговорка на старите българи, свързани с хляба: „Никой не е по-голям от хляба“, а именно, че Бог е над всичко в живота и човек трябва да търси Неговото позволение за всичко, което прави.

Е, религия ли е истинската наука? След приведения по-горе пример ще оставим всеки читател сам да си отговори на този въпрос. За нас остава убеждението, че д-р Стефан Гайд е открил не само смисъла на тракийските йероглифи, но и духовните основи на истинската наука, която трябва да изучава и разкрива божествените откровения за изнамиране на технологиите, необходими за прогреса и благоденствието на хората.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0