От кога датират лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите
Първа Част

“Лъжите за извънземни, просветени учители и различни духовни учения датират още от зората на човешката история”
/от Красимир и Дияна Мерин/

Това е първата част от една поредица за документираните първи срещи на човеци с „извънземни“, „просветени учители“ или „духовни учения“ подобни на хиндуизма и йогизма.

Днес е модерно да се вярва в духовната страна на живота. Поради действието на истинската вяра в Сътворението и явлението на Бог Слово сред хората, човечеството има познания за духовните измерения. Това обаче е вратата, през която в човешкото съзнание могат да влязат редица заблуди и истината да бъде подменена.

Последствията от пагубното влияние на историите за „извънземни цивилизации“, дали началото на човешкия род, са опасна отрова, която, като всяко духовно слово, може да съсипе живота на хората, които са повярвали в тях – за което има и свидетелства на побъркали се след „срещи с извънземни“ хора.

Тоест подобни „увлечения“ могат сериозно да навредят на психиката и душевността на онези, които са допуснали подобни лъжи в умовете си, и постепенно да моделират живота и мирогледа им в погрешна посока.

Естествено, най-коварният плод от подобна лъжа, паразитирала върху откровението за Бог Творец на всичко видимо и невидимо, комуто служат ангели и който обитава в непристъпна светлина, е атеизмът, чрез който човеконенавистни зли сили искат да водят човечеството към гибел.

Законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.“ („Евангелието според Св. Апостол Йоан, гл. 1, ст.17“). По света има много религиозни учения, но истината за Бог е скрита в Исус – Богът, който нашите предци познаваха от най-дълбока древност, Богът Слово, за който знаеха че ще възкръсне и за това го наричаха Туонг-Ра (или „Танг-Ра“ = „Възкръсналото Слово“).

Затова и лъжата за древни извънземни цивилизации, от които траките уж били взели знанието си, е по-голяма лъжа от тази, която доскоро се ширеше за траките, че били народ, който е различен от днешните българи.

Клакьорите на тази лъжа се „конкурират“ с други, които „крадат“ истината за духовните орфееви практики на трако-богарите (преминали по-късно в орфическите апостолски учения след възкресението на Исус Христос) като ги приписват на някакъв езически орфизъм без връзка с християнското учение на Новия Завет.

За такива „просветители“ Исус предупреждава своите последователи: „Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник.“ („Евангелието според Св. Апостол Йоан, гл. 10, ст.1“).

И така, истината за битието и света, за духовните измерения и за това кой владее световете, е известна както от християнството, така и от декодираните тракийски текстове от Д-р Стефан Гайд.

Благодарение на Д-р Стефан Гайд научихме, че нашите древни предци траките са имали не само писменост, но също така и богата литературна традиция. Енеолитните плочки са ранни образци на тази писменост и са съхранени на територията на Тракия, а текстовете от пирамидите и папирусите в Египет са по-късни образци, които са съхранени не само в Египет, но и на територията на Тракия – надписите от Кьолмен, Фригия и Езерово.

Лингвистичният анализ по Метода Гайд ни разкри недвусмислено, че езикът, съхранен върху тези артефакти, обхващащи три исторически епохи – енеолитната, бронзовата и желязната, е един и същ. Текстовете от Древна Тракия и „Книгата на Мъртвите“ в Египет са идентични и са съхранени и до днес в Египет под названието „бохарски диалект“, тъй като за формирането му е оказало силно влияние управлението на тракийските династи в управлението на Древната Египетска държава.

Тези династи са били известни в историята като „Хик-Сос” или „Царе-Пастири” и от изследванията на Д-р Гайд става ясно, че техните език и писменост са пряко свързани с БохарскияТракийски Диалект и диалектите в съвременния български език (за подробности виж поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“).

Защо припомняме тези факти? Най-вече защото днес официалната наука продължава да „мълчи“ по въпросите, свързани с тракийската религиозна традиция. Д-р Гайд разкри, че всичкидревни текстове от Тракия, записани на Древната Тракийска Пиктографска Писменост от Египет – записани с Древно Египетски Йероглифи, както и по-късните текстове от Трако-Фригийска линейна (фонетична) писменост, съдържат елементи на едно и също народностно и религиозно самосъзнание.

Това е феноменално откритие, защото то доказва, че населението по тези земи, говорещо един и същ език и с едно и също самосъзнание, е предшественикът на българския народ днес, защото елементите на езика и религията на българите са съхранени в цялост през вековете до днес.

Как гледаме днес на това откритие? Населението по нашите земи се е наричало „траки“. Името „траки“ идва от това, че те са се възприемали по плът за преки наследници на легендарния следпотопен патриарх Терес (известен още като Тер и Тцер) – внук на библейския Ной и пряк потомък на митичния библейски пророк Енох, а по дух са се възприемали за потомци на Орфей, Първосвещеникът на Тера-кея (Тракия), който е и Посредник на Първия (следпотопен) Завет между Бога и Тракийския Народ, представен в Кивота и Плочите на Орфеевия Завет, които датират отпреди 7000 години и представляват първия записан Завет между Бога и Неговия Избран Народ – народът на Тракия.

Разбирате ли сега, че това откритие показва, че траките са неразривно единно цяло с народа на днешна България! Как тогава днешните българи нехаят за древното наследство на своите предци, съхранило познания за световете, за които мнозина мечтаят?

Това е причината да създадем тази кратка поредица за лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите, които не са съвременно „технологично“ явление, както някои погрешно смятат, а са древни духовни лъжи, преминали в различни „духовни учения“ подобни на хиндуизма или йогизма, ученията на „просветени учители“, а в по-ново време – масовата психоза от посещенията на „извънземни“, които били съществували, но видите ли, правителствата криели за тях.

Четете, българи, и  не се увличайте по атеизъм, религии на древни извънземни цивилизации или източни окултни практики, защото сте наследници на царе и мъдреци, които биха се засрамили, ако видят какви „духовни помии“ консумира днес българският  народ! Четете, българи, за да не се срамувате от произхода си!

~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

И така, какво представлява поредицата „От кога датират лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите“? Чрез нея ще се запознаете с документирани срещи с „извънземни“ (срещи „от трети вид“), ще научите как са се появили митовете за същества, идващи с летящи дискове, които датират още от зората на човешката история, а не от модерно време, и ще разберете, че историите за Сатана не са детски приказки, нито митове.

~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

В откъса, който публикуваме в тази първа част, се разкрива образът на Сатаната – „противен облик, приличен на жаба – с големи и грозни очи като тъмни дупки и с ръце и крака като пипала, целият посивял и позеленял и издаващ странни звуци“.

Това описание много напомня на нашумелите днес навсякъде образи на т.нар. „извънземни“ – факт, който говори сам по себе си относно същинския произход на тези „извънземни“. Очевидно, тъмните сили не могат вече да се въплъщават в „пресветли ангели“ пред човечеството и единственият начин, по който могат да накарат хората да ги приемат, въпреки отявления им демоничен вид, е като убедят хората, че видът им е просто плод на различна от човешката „еволюция”, защото тяхната „еволюция” била уж протекла на друга планета при коренно различни от земните условия. Жалко е колко много хора са повярвали на тази лъжа!

От текста виждаме също, че „силата“ на преобразяването на Сатана е била толкова голяма, че дори и след Мистерията на Разкриването, чрез която Божият Ангел разкрива истинския му външен вид, Атам и Еуа са „обезпокоени и раздвоени в мислите си“.

Цитатите са от „Книгата Атам“ (или „Космогонията на Първия Човек“ от Ситарих), Corpus Genesis Mundi – Liber Adam et Eva3 id est Atam. „Космогонията“ е написана вероятно от самия тракийски цар Ситарих (или Ситалк – виж „Книгата Нави“, гл. 42, ст. 3), който пък заимствал от книгите на Орфей според сведенията в „Нави“, гл. 17, ст. 39; гл. 29, ст. 41-43; гл. 30:1-19 и гл. 44:53). „Книгата Атам“ и „Книгата Нави“ са поместени в сборника „Тракийските Хроники“, Фондация ‘Градът’, София, 2010. Съществуват най-малко пет различни преписа на текста, от които един е на бохарски, а другите – на сахидски, етиопски и дори един по-късен – на арабски език, което свидетелствува за изключително широкото културно влияние и обмен между народите в древността. Части от книгата са видимо заимствани и в Талмуда и Корана. Публикуваният тук вариант е най-пълният и съдържа глави 1 – 4, които липсват в повечето други варианти, както и други особености и пасажи в текста, които се срещат в едни или други ръкописи, но тук са приведени заедно. Съществува и книга „Адам и Ева 2“, но тя не е поместена в този сборник, защото е много по-късна редакция и прибавка, която съществува само в арабския си вариант и затова се счита, че не отразява оригиналния текст на „Книгата Атам“.

Приятно четене!

~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

Когато Сатана, мразещият всичко добро, видя как те продължиха да се молят и как Бог говореше с тях и ги утешаваше и как Той прие жертвата им, реши да се преобрази. Той започна от преобразяването на войнството си; в ръцете му имаше искрящ огън и те бяха в голяма светлина.

            След това постави трона си близо до входа на пещерата на Атам и Еуа, защото не можеше да влезе в нея поради техните молитви. И хвърли светлина в пещерата, докато тя заблестя върху Атам и Еуа; а войнството му започна да пее хваления.

            Сатана направи това, така че когато Атам види светлината, да помисли в себе си, че това е небесна светлина и че войнството на Сатана са ангели; и че самият Сатана е бог, който ги е изпратил да пазят пещерата и да му дават светлина в мрака. Така че когато Атам излезеше пред пещерата и го видеше и Атам и Еуа му се поклоняха, така той щеше да превъзмогне над Атама и за втори път да го принизи пред Бога.

            И когато Атам и Еуа видяха светлината, смятайки я за истинска, те укрепиха сърцата си; но те трепереха и Атам рече на Еуа: „Виж тази голяма светлина и многото песни на хвала и това войнство, стоящо отвън, които не влизат при нас, не ни казват какво искат, откъде идват или защо е тази светлина; какви са тези хваления, защо са изпратени тук и защо не влизат. Ако бяха от Бога, щяха да дойдат при нас в пещерата и щяха да ни известят поръчението си.”

            Тогава Атам се изправи и се помоли на Бога ревностно, казвайки: „О Господи, има ли на света друг бог освен Теб, който има ангели, изпълнил ги е със светлина и ги е изпратил да ни пазят като е дошъл и той с тях? Ето, ние виждаме това войнство, стоящо пред входа на пещерата; те са в голяма светлина и пеят силно хвала. Ако са от някой друг бог, а не от Теб, кажи ми; а ако са изпратени от Теб, дай ми да знам причината, поради която си ги изпратил.” 

            Веднага щом Атам изрече това, ангел от Бога се появи при него в пещерата и му каза: „О Атаме, не се бой. Това е Сатана и неговото войнство; той иска да те излъже, както стори отначало. Защото първия път той бе скрит в змията; но този път е дошъл при теб в образ, подобен на бог, така че да му се преклониш и той да те завладее и да се прави на Бог в твоето присъствие.”

            След това ангелът си тръгна от Атам, но преди да си тръгне показа на Атам Мистерията наРазкриването. И като сграбчи Сатана пред входа на пещерата и съблече прикритието, под което беше той, го доведе пред Атам и Еуа в неговия собствен противен облик, приличен на жаба – с големи и грозни очи като тъмни дупки и с ръце и крака като пипала. И беше отвратителен – целият посивял и позеленял и издаваше странни звуци и се уплашиха от него, когато го видяха.

            И ангелът рече на Атама: „Този противен образ е негов, откакто Бог го свали от небето. Той не би могъл да дойде при вас в него, затова се престори на светъл ангел.” Тогава ангелът прогони Сатана и войнството му от Атам и Еуа и им каза: “Не се бойте; Бог, Който ви създаде, ще ви укрепи.”

 

            И ангелът си тръгна от тях. Но Атам и Еуа останаха прави в пещерата; бяха обезпокоени и раздвоени в мислите си. И когато стана утро, те се помолиха; и излязоха да търсят градината. Защото сърцата им ги теглеха към нея и те не можеха да се утешат, че са я напуснали.

::: из „Книгата Атам, гл. 28, ст. 1-18“ от сборника „Тракийските Хроники“ :::

::: Из поредицата „От кога датират лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите“ – Блогът на Мерин

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0