От кога датират лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите

Трета Част

 

Лъжите за извънземни, просветени учители и различни духовни учения датират още от зората на човешката история

/от Красимир и Дияна Мерин/

 

Това е третата част от поредица за първите сведения за документирани срещи с „извънземни“ „от трети вид“, които обаче, както виждаме от историите, целят развращаването и унищожаването на човечеството.

В първата част се запознахме с образа на Сатаната, който много напомня на нашумелите днес навсякъде образи на т.нар. „извънземни” – факт, който говори сам по себе си относно същинския произход на тези „извънземни“.

Във втората част видяхме, че дяволът се представя за „брат по разум” (идващ от друга звездна система!). „Брат по разум” или „демонични пратеници” – въпрос, който вярващите в НЛО (неидентифицирани летящи обекти) от други светове би трябвало да си задават.

В третата част разбираме, че изкушенията за „съвкупления“ нямат нищо общо с любовта между Адам и Ева (и че „първородният грях“ не е нарушаване на „забрана за секс“ между мъжа и жената, встъпили в брак). Тук виждаме зародишът на измамата за ритуалните сексуални оргии, извършвани уж като свещена мистерия при настъпването на лятното слънцестоене. Известни са подобни древни езически традиции, но от този текст става ясно, че те имат демоничен произход.

Любопитно е онова, което Адам казва за мислите, които били като „огън, запален в сърцето му от онова, което тези странни същества са им показали в техните греховни въплъщения“.  Тук не става ясно дали това означава „кръвосмешение” със странните същества, но това определено прилича много на историите за „връзки“ с извънземни.

Във всеки случай има най-малко намек за показване на „нередни еротично-сексуални актове“, които излиза, че са внушени от демонични същества, и това е достатъчен повод хората да се замислят за произхода на идеите за „освободено сексуално поведени“, тъй като това означава, че хората, чиято психика е попаднала под подобно влияние, са под демонично влияние.

Да не забравяме, че от истинската история на Мария Магдалена научаваме, че Исус Христос е изгонил от „беснуемата от Мигдала седемте бяса на разврата“, което е допълнително указание за това под какво влияние са човешките умове, когато „се отварят за свободни сексуални преживявания“!

И накрая, читателите ще имат възможност да открият началото на мита за съществуването на „подземно царство, населено с митични същества“ – идея, чрез която човечеството често е „бомбардирано“ с внушения на най-различни спекулации за „смесване“ на човешката раса с „извънземна раса“ и други подобни.

Приятно четене!

~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

 

„След това Сатана и десетима от неговото войнство се преобразиха в девойки, несравними в целия свят по изящество. Те излязоха от реката в присъствието на Атам и Еуа и си казаха помежду си: “Елате да погледаме лицата на Атам и Еуа, които са от земните хора. Колко са красиви и колко различно изглеждат от нашите собствени лица.” И се приближиха към Атам и Еуа и ги поздравиха; и стояха, като им се удивляваха.

Атам и Еуа също ги гледаха и се дивяха на тяхната красота, и рекоха: “Друг свят ли има под нас, в който живеят такива красиви същества?” И девойките казаха на Атам и Еуа: “Да, ние сме многочислени създания.” (лъжата, залегнала в много древни легенди, описващи съществуването на подземен свят, който бил населен с митични същества).

А Атам ги попита: “Но как се размножавате?” И те му отговориха: “Имаме мъже, които се съединяват (или „съвокупляват”) с нас, и ние им раждаме деца, които порастват и на свой ред се съединяват и също раждат деца; и така се множим. Ако не ни вярваш, Атаме, ще ти покажем как ще се размножим и с теб”.

Тогава те извикаха над реката и призоваха многото си мъже, за които не бяха омъжени, и децата си, които излязоха от реката, и всеки мъж отиде до многото си жени, за които не беше женен, и до децата си.

И когато Атам и Еуа ги видяха, те онемяха и им се чудеха. После те рекоха на Атам и Еуа: “Ето нашите мъже и деца. Съедини (или „съвокупи се”, „имай полови отношения”) се и ти с Еуа, или елате да се съедините с нас и нашите мъже, и да се размножаваме заедно („да се размножаваме заедно” липсва в някои ръкописи), и ще имате една свещена мистерия с нас, също както ние имаме винаги при настъпването на лятото при изгрев слънце. Това беше замисъл на Сатана, за да измами Атама (очевидно тук става дума за Хиерогамия – ритуална сексуална оргия, при настъпването на лятното слънцестоене, която е била възприета в някои древни езически традиции, и от текста става ясно, че тези традиции имат демоничен произход).

Освен това, Сатана си мислеше: “Отначало Бог заповяда на Атама относно плода на дървото, като му каза: “Не яж от него: иначе ще умреш от смърт” Но Атам яде, а въпреки това Бог не го уби; Той само го осъди на смърт, на мъки и изпитания, до деня, в който ще напусне тялото си. Сега, обаче, ако го излъжа да стори това и да се съедини с Еуа, или с други жени, като участвува в нашите оргии, Бог ще го убие.”

Затова Сатана извърши това си явяване пред Атам и Еуа; защото искаше да ги убие и да ги направи да изчезнат от лицето на земята, и да остане само потомство от Сатаната. А огънят на греха дойде върху Атам и той за малко да съгреши. Но се въздържа, защото се боеше, че ако последва съвета на Сатана, Бог ще го погуби.

След това Атам и Еуа се изправиха и се помолиха на Бога, а Сатана и войнството му потънаха в реката, пред присъствието на Атам и Еуа, за да им покажат, че се връщат в собствените си селения.

И Атам и Еуа се върнаха в Пещерата на съкровищата, както обикновено привечер. И през тази нощ и двамата станаха и се молиха на Бога. Атам остана в молитва, но не знаеше как да се моли, заради мислите, които имаше в сърцето си относно съединяване с Еуа; и продължи така до сутринта.

И когато се съмна, Атам рече на Еуа: “Ела да се качим на планината, където ни донесоха злато, и да се допитаме до Господа относно този въпрос.” А Еуа каза: “Кой въпрос, Атаме?” Той й отговори: “Да помоля Господа да ми даде да знам относно оженването за теб; защото няма да се размножавам без Неговата заповед, да не би да ни погуби, теб и мен. Защото тези странни същества запалиха огън в сърцето ми, с мисли за това, което ни показаха, в техните греховни въплъщения” (не става ясно дали иде реч за „нередно потомство от кръвосмешение” със странните същества (извънземни?), или просто за показ на „нередни еротично-сексуални актове”).

А Еуа рече на Атам: “Защо да ходим при планината? Да застанем и да се молим на Бога в пещерата ни, да ни даде да знаем дали това намерение е добро или не.” Тогава Атам се изправи в молитва и каза: “О Боже, знаеш, че ние съгрешихме против Теб, и от момента на нашето прегрешение сме лишени от нашето светло естество; и тялото ни стана като на животните, нуждаещо се от храна и питие и с плътски желания.

О Боже, заповядай ни да не им се поддаваме без Твоето позволение, да не би да ни унищожиш. Защото, ако не ни дадеш това позволение, ние ще бъдем завладени и ще последваме този съвет на Сатана; и Ти ще ни погубиш.

А ако не, тогава вземи душите ни, за да се отървем от тази животинска похот. И ако не ни дадеш заповед относно това нещо, тогава отдели Еуа от мен и мен от нея; и ни постави далеч един от друг. Но пак, о Боже, ако ни разделиш, дяволите ще ни измамят чрез явленията си и ще погубят сърцата ни, и ще осквернят мислите ни един към друг. И дори ако не един чрез друг, то непременно чрез техните въплъщения, когато ни се явяват.” (възможно е това да е намек за „похищения от трети вид”, когато т.нар. „извънземни” същества са описвани да правят размножителни /сексуални) експерименти с похитени хора).

И Атам завърши молитвата си. Тогава Бог счете, че думите на Атам бяха верни и че той щеше да чака заповедта Му относно съвета на Сатана. И Бог одобри Атама в мислите му относно това, както и молитвата му, която той принесе в Неговото присъствие.

Божието Слово дойде към Атама и му рече: “О Атаме, само ако беше проявил тази предпазливост отначало, преди да излезеш от градината в тази земя!” След това Бог изпрати при Атам ангела Си, който бе донесъл злато, ангела, който бе донесъл ливан, и ангела, който бе донесъл смирна, за да му съобщят относно женитбата му за Еуа.

И тези ангели казаха на Атама: “Вземи златото и го дай на Еуа като сватбен подарък и й обещай да се ожениш за нея; после й дай ливан и смирна за подарък; и се явете двамата в Света Женитба и Поклонение пред Господа, за да бъдете законно пред Него двамата – ти и тя, една плът.”

Защото всеки мъж, който се съедини с една жена, но не се ожени за нея, прави блудодеяние пред ангелите, и ако след като се е оженил за нея, се съедини и с друга, и не се ожени и за нея, става прелюбодеец пред Господа.

А всяка жена, която се съедини с мъж, но той не се ожени за нея, става и блудница и прелюбодейка. Защото жената бе създадена от едно ребро на мъжа, а мъжът не бе създаден от ребро на жената. Така нека всяко ребро си знае тялото, с което е една плът.

И никой мъж да не напуска жена си, нито жената да напуска мъжа си, защото, ако напусне – извършва най-голямо зло пред Господа.

Атам послуша ангелите, взе златото и го сложи в пазвата на Евината дреха; и се ожени за нея чрез Мистерията на Сватбата, в присъствието Господно, и в присъствието на всичките му ангели.“

Тракийските Хроники“, „Книгата Атам, гл. 67, ст. 1-24, гл. 68, ст. 1-8

Из поредицата „От кога датират лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите“ – Блогът на Мерин

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0