От кога датират лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите

Втора Част

 

Лъжите за извънземни, просветени учители и различни духовни учения датират още от зората на човешката история

/от Красимир и Дияна Мерин/

Това е втората част от поредицата за първите сведения за „срещи с извънземни“, „просветени учители“ или водители в учения, подобни на хиндуизма или йогизма. В тази поредица ще се запознаете с документирани срещи с „извънземни” „от третия вид”, идващи с летящи дискове, които обаче не датират от модерно време, а от зората на човешката история.

В първата част се запознахме с образа на Сатаната, който много напомня на нашумелите днес навсякъде образи на т.нар. „извънземни” – факт, който говори сам по себе си за същинския произход на тези „извънземни“.

Във втората част ще разберем, че дяволът се представя за „брат по разум” (идващ от друга звездна система!). „Брат по разум” или „демонични пратеници” – въпрос, който вярващите в НЛО (неидентифицирани летящи обекти) от други светове, би трябвало да си задават.

В тази част публикуваме текст, от който се разбира, че и първите хора са имали срещи с  „извънземни” „от третия вид”, идващи с летящи дискове. Тук тъмните сили не могат вече да се въплъщават в „пресветли ангели” пред човечеството и очевидно единственият начин, по който могат да накарат хората да ги приемат, въпреки отявления им демоничен вид, е като убедят хората, че видът им е просто плод на различна от човешката „еволюция”, защото тяхната „еволюция” била уж протекла на друга планета при коренно различни от земните условия.

Жалко е колко много хора са повярвали на тази лъжа! За да разберат измамата онези, които имат сърце за истината, публикуваме втора част от нашата поредица по „Книгата Атам“ (или „Космогонията на Първия Човек“ от Ситарих), Corpus Genesis Mundi, Liber Adam et Eva3 id est Atam. За повече детайли относно произхода на „Космогонията“, която е поместена в сборника „Тракийските Хроники“, Фондация “Градът”, София, 2010, вижте детайлите в началото на първата част от поредицата.

Приятно четене!

~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

„След това, на осемдесет и деветия ден, Сатана дойде в пещерата, облечен в дреха от светлина и препасан с ярък пояс. В ръцете му имаше жезъл от светлина и той изглеждаше много страшно; но лицето му бе приятно, а говоренето му сладкодумно.

Той се бе преобразил така, за да измами Атам и Еуа и да ги накара да излязат от пещерата преди да се изпълнят четиридесетте дни. Защото си казваше: “Сега, когато те завършат четиридесетте дни постене и молитва, Бог ще ги възстанови в предишното им състояние; но и да не направи така, пак ще е благосклонен към тях; и дори да не покаже милост към тях, пак би им дал нещо от градината за утеха, както вече два пъти досега.”

Тогава Сатана се приближи до пещерата в този красив облик и рече: ‘О Атаме, стани, изправи се, ти и Еуа, и елате с мен в една по-добра земя от вашата. И не се бойте. Аз съм от плът и кръв като вас, създание, което Бог сътвори преди вас на една друга твърд’ (думата „твърд” би могло да означава „материк“ или дори „планета“), до онази звезда на север.

И когато Той създаде мен – ваш брат по разум („разумно, родствено на вас създание“), ме постави в една градина на север, на границата на вашия свят със света на моята раса. И Бог ми рече: “Стой тук!” И аз живях там според Словото Му и не престъпих заповедта Му.

След това Той ми даде сън и извади теб, Атаме, от страната ми – да, ти си създаден от моето семе. Но не те остави заедно с мен.

Тогава Бог те взе в божествената Си ръка и те постави на тази твоя земя, в градина на изток. Тогава аз скърбях за теб, защото като те извади от страната ми, Бог не те остави да живееш с мен на моята твърд.

Но Бог ми рече: „Не скърби за Атама, когото извадих от страната ти; той няма да пострада. Защото сега Аз извадих от страната му другар за него; и така му дадох радост.“

След това Сатана отново рече: „Не знаех как е станало тъй, че си в тази пещера, нито нищо за изпитанието, което е дошло върху теб – докато Бог ми каза: ‘Ето, Атам съгреши, когото Аз извадих от страната ти, също и Еуа, която извадих от неговото ребро; и Аз ги изпъдих от градината; накарах ги да живеят в страна на скръб и нещастие, защото те съгрешиха против Мен и се покориха на Сатана. И ето, те страдат до ден днешен, осемдесети‘.

След това Бог ми рече: “Стани, върви при тях и ги вземи да дойдат при теб, за да не страдат и да не са измъчвани от Сатана, който приближава при тях. Защото сега са много нещастни и лежат безпомощни, прималели от глад.”

И след това Той ми каза: “Когато ги вземеш при себе си, дай им да ядат от плода на Дървото на живота и дай им да пият от водата на Мира. И бъди им Пратеник за Мир; и ги облечи в дреха от светлина и ги възстанови в предишното им благодатно състояние и не ги оставяй в окаяност, защото те излязоха от теб и са ти братя по разум (или „разумни братя”). Но не скърби по тях, нито се кай за това, което ги е постигнало.”

Но когато чух това, ми дожаля и сърцето ми не можеше търпеливо да понесе това заради теб, о детето ми. Но, Атаме, когато чух името на Сатана, се убоях и си казах: няма да изляза, защото той може да ме впримчи, както стори с децата ми, Атам и Еуа. И рекох: „О Боже, когато отида при децата си, Сатана ще ме срещне по пътя и ще воюва против мен, както е направил против тях.“ Тогава Бог ми каза: „Не се бой; когато го срещнеш, удари го с жезъла, който е в ръката ти и не се страхувай от него, защото ти си по-възрастна раса от хората (или „от по-древен род”) и той няма да ти надделее.“ А аз рекох: “О Господи, стар съм, не мога да отида. Изпрати ангелите Си да ги доведат.” Но Бог ми каза: „Ангелите, наистина, не са като тях; и те няма да се съгласят да дойдат с тях. Но избрах теб, защото те са твое потомство и са хора от плът и кръв като теб и ще послушат каквото кажеш.“

Освен това Бог ми каза още: „И понеже нямащ достатъчно сила да отидеш, качи се на бързия сияен облак (начинът на придвижване напомня на НЛО – Неидентифициран Летящ Обект), който да те носи през огромната бездна между вас и да те спусне пред входа на тяхната пещера; след това облакът ще се върне и ще те остави там. А ако те дойдат с теб, вземи и тях в кълбовидния облак – да носи и теб, и тях.“

И след това той ми даде този облак, който ме понесе и доведе при вас; и после се върна. И сега, деца мои, Атаме и Еуа, погледнете побелелите ми коси и моята умора и че идвам от далечната земя при онази звезда на север. Елате, елате с мен, на място на почивка.“

Тогава той започна да плаче и ридае пред Атам и Еуа и сълзите му се изливаха на земята като вода. И когато Атам и Еуа повдигнаха очите си и видяха брадата му и чуха приятното му говорене, сърцата им омекнаха към него; и го послушаха, защото вярваха, че беше истинен. И им се струваше, че наистина бяха негово потомство и негови братя по разум („брат по разум” или „демонични пратеници” – въпрос, който вярващите в НЛО от други светове, би трябвало да си задават), когато видяха, че лицето му беше като техните; и му се довериха.“

Книгата Атам, гл. 56, ст. 1-29“ от сборника „Тракийските Хроники

Из поредицата „От кога датират лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите“ – Блогът на Мерин

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0