Мисъл на деня

Тук е редно да се отбележи и общоизвестният от квантовата фи­зика факт, че резултатът от всяка научна постановка и наблюдение зависи изключително от Наблюдателя и изходната му Позиция и Дефиниция. Това означава, че светът, който е наблюдаван от един Наблюдател, е съвършено различен от света, който не е наблюдаван от този Наблюдател, и вероятно дори “несъществуващ” (според “Дефиниция за Съществувание”) при липсата на какъвто и да е Наб­людател въобще!
Това означава, че Дефинициите и Наблюдателите имат неотме­нима роля за състоянието на света, такъв какъвто го познаваме, и си­лата за промяна на същия свят е заключена в способността за про­мяна именно в същите Дефиниции и Наблюдатели!” Д-р Стефан Гайд

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0