“Дъга може да има дори и без слънчеви лъчи и дъждовни капки, но не и без око, което да я вижда и в някакъв смисъл да я сътворява. Тоест ролята на наблюдателя – или на съзнанието – е от изключително важно значение за съществуването на реалността.” Оуен Барфийлд