„Силният дух винаги среща съпротивата на посредствените умове”Алберт Айнщайн