Мисъл на деня

“С нарастване на Истинската сила на един човек и с разширяването на познанието му, пътят се стеснява. Най-накрая той започва да върши единствено и изцяло това, което е нужно, без да избира. Преди да кажеш или извършиш нещо, трябва да знаеш каква цена ще платиш” Урсула Ле Гуин