Смъртта като край на отреденото ни за живот време може да уплаши само онзи, който не използва пълноценно това време. – Виктор Франкъл