Приказките са повече от верни; не защото ни казват, че драконите съществуват, но защото ни показват, че драконите могат да бъдат победени!  – Г.К.Честъртън