За небесния град, който става достъпен след Възкресението на Христос

Със смъртта и възкресението на Божия Син, преградата между световете била разкъсана завинаги, както завесата на Божия Храм в земния град Йерусалим.! ~ Св. Лонгин

/Из книгата Лонгинус, съдържаща свидетелството на тракийския войник Лонгин – римския стотник, пробол с копието си Христос на кръста. Лонгин, който е родом от Сердика, разказва в книгата някои от най-паметните си преживявания след разпъването, погребването и възкресението на Исус, в Когото той познава древния Бог на трако-българите Дион-Исус, известен още като Туонх-Ра – Възкръсналото Слънце и Всемогъщо Творческо Слово./

Глава 2
1 1661_0315San%20Longino%20MartireИ така, вече дванадесет години след този заветен ден от моя живот, аз пиша за теб, сине мой, тези тайни Божии,
2 та когато пораснеш и възмъжееш, да ги прочетеш и да си припомниш и разбереш всичко, което съм ти говорил като дете.
3 А това са великите тайни, които сам този Божий Син откри с милостта Си на мен – тайни, които са за избраните синове и дъщери Божии.
4 Ето, аз обиколих целия Божий свят и всичките му материци с армиите на Рим, и влизах като победител в много чудни и славни земи,
5 но днес ти пиша относно една друга земя, по-славна от всички тях – славната земя на онзи Материк на Божия Син, който ще се открие скоро на целия свят,
6 за да могат достойните измежду синовете и дъщерите човешки да влизат там и излизат оттам, и живеят там, докато го заселят съвсем и завинаги, както всички други материци на света.
7 Този Материк е онази Мечтана Земя, която в древността Божиите мъже и жени населявали още преди да посетят сегашния известен нам свят и преди да решат да се заселят изцяло в него.
8 И докато бил още близо до другите днес познати ни места, все още пътували избраници между него и настоящия земен свят.
9 Тогава дошъл старовременният Потоп и отделил световете на материците едни от други, като земните води отделили земните материци, както се разделят островите,
10 а небесните скрили надалеч Първия Материк, така щото бил изгубен за света съвсем.
11 Някои мъдреци казвали, че той се е вдигнал на небето, защото поради вината си, хората били паднали завинаги от Първия Едем.
12 Така ли било, иначе ли било, помни ли някой знае ли някой /Бог знае!/,пише обаче, някъде, че през много лета и в далечни и близки времена,
13 Мнозина пътници попадали отново на този Остров / материк/, неизвестно как, и неизвестно защо, през неизвестни преходи, морета, въздух, води и земи,
14 и написали тайни слова, които да бъдат разбрани само от достойни и посветени люде, в които разказали за земите на Острова (материка), който видели, за градовете му, за чудесата му и за други велики тайни от
това, което преживели там.
15 С времето, времената и половината време, водите на Потопа се оттегляли на етапи, и хората от „стария свят” започнали отново да откриват другите материци на „новия свят” – света на Романа,
16 и като подсигурили с времето редовен морски и сухоземен път до тях, римляните започнали постепенно да ги колонизират и заселват.
17 Heavenly_cityБогатствата и чудните блага на тези нови земи трябвало да направят хората по-богати, по-свободни и по-щастливи.
18 Но, уви, понеже Бог давал своите блага на всички хора заедно, както на добрите, така и на злите, много скоро злите ограбили добрите от техния дял от богатствата, свободата и щастието,
19 защото предпочели не да следват Бога и Неговия закон на Мъдростта и Любовта, изявен от Божия Син и Всемогъщо Творческо Слово – Слънцето Иисус,
20 но да следват похотите на неправедния закон на поробването и удоволстването в подчиняването и унижаването на ближния си чрез насилие и закони, служещи на насилието.
21 Затова Бог се заклел в праведното Си Име, че когато се оттеглят още повече водите, даже небесните води, и се приближи онзи Материк, на паралелната земя, като Остров, в който царува Правдата,
22 в него ще могат да влязат и се заселят само Достойните, Праведните и Избраните, които са практикували Любовта, Мъдростта и Божественото Добро, сиреч тези, които са приели сам Божия Син на Правдата за свой Бог, Цар и
Господар.
23 Това научих, когато станах и аз от Христовите следовници, и това приех сам от устата на Неговите праведници.
24 Това бяха писали и множество Божии мъже и светци в Светите Книги още от древността, че водите на голямата река Ефрат, която дели световете, постепенно ще пресъхнат,
25 и тогава Градът Божий, който слиза от небето, заедно с целия Материк на Паралелната (или „Близначната”) Друга Земя, ще бъде открит
26 и отново населен със земни жители измежду достойните, защото със смъртта и възкресението на Божия Син, преградата между световете била разкъсана завинаги, както завесата на Божия Храм в земния град Йерусалим.
Глава 3
1 7d0c42aade2be8167eb94d0712b6b9feЗатова ти пиша и аз, скъпи Теофиле, защото обещанието Божие е за теб и твоето потомство на праведните, колкото на брой ще да приведе в Своята земя Господарят на Божия Град, даже на този Йерус, който слиза сред човеците на
на славата му.
2 А както знаеш вече от свещените писания, Паралелната Земя, тази – Другата, на езика на твоите мъдри деди се нарича от незапомнени времена „Тера-ке-я”, (т.е. „Земя-друга”, „паралелна”, “двойник”) и именно
3 в земята на древна Тра-кия беше пазен за най-дълго благовремие отворен Пътят към Първия Материк на Теракея.
4 Затова истинно е и Писанието, що казва: „В Тракия са корените на Теракея, в тях са входовете към Божия Град на Слънцето на Правдата.
5 В Тракия посветените слизат и възлизат в Материка на Безсмъртните и Блажените, защото Тракия и Теракея в началото бяха едно”.
6 И ето, известявам ти с радост, че в наши дни Божият Син Христос извърши великото Спасение за избраните от целия човешки род,
7 и поради това ангелът, пазещ Едем, е оттеглил огнения си меч.
8 Чрез Слънцето-Бог-Слово Иисус, който е Христос и чрез Неговото Изкупление на Адамовия род, вече дойде времето , когато при глас на Архангел и ангелски тръби,
9 портите на града ще се отварят и затварят отново и отново в Тракия за всички избрани,
10 и Теракея – Материкът на Блажените се е приближил до тази земя, и има Път, подсигурен за избраните, които вече започнаха да идват в него и да го заселват.
11 На тях сам Бог Всемогъщий е дал Обещанието и Надеждата за Нов Свят в него – Свят на Правда, Мир и Любов, за всички, които се намерят Достойни от Агнето.
12 А дните на Рим и Империята на Цезаря са преброени, защото в тях се намери всичкото зло от създанието на света, и въздаянието Божие ще ги посети в определения от Бога – Ден на Великия Му гняв.
13 Затова, и аз бях подбуден от Господа и намерих за необходимо, да ти пиша всичко, което ми е позволено от Господа
14 за Материка на Теракея и славния Божий град в земята му, които са предопределени за всички избрани от Човешката Раса.
15 Това е новият Ноев Ковчег, в който сам Господ Бог ще грабне и спаси всички Свои верни избрани. Блажени предопределените от Духа, още от преди създанието на света, да влязат в Светия Божий Град и Вечната му Слава. Амин.
maxresdefault

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0