“Как са възхвалявани и подражавани днешните модни писатели – проповедници на широкия път! И тези като лъжепророците . . . угодиха за пари на нечестивия, като с ласкателството си го утвърдиха в пътя на погибелта, поради което той не се обърна, за да се спаси.

Не следвайте широкия път на тълпите . . . Бъдете ученици не на явната правда, възхвалявана от тълпите, а на тайната, в която ходеха пророците . . . Гласът на Великия Праведник няма да чуеш по улиците и площадите.

Не следвайте тези, които чародействат над множествата за гнусна печалба. Те се хранят от своеволието на тълпата . . . Трудът им е за огъня, заплатата им е тление. Няма да ги ползва ограбеното с насилие . . . Царуващият над всичко ще изиска от тях откраднатото…”

/Из Посланието на Йедая до потопените в огъня/

Редакционен коментар

Протестите и призивите за смяна на властта обединяват на пръв поглед много различни хора с разнородни възгледи и за някой може да е чудно как такива хора са събрани в една група. Но при по-задълбочено изследване се вижда, че между тях има много общо. И това е нездравото им мислене, което ги прави лесни за маниулиране от различни сили и податливи на всякакви влияния и течения, противоречащи на здравия разум. Това са хора без идеали. За тях материалната изгода е единственото нещо, което има значение, понеже те в друго не вярват и за тях друго освен материалното не съществува. Те съдят за другите според себе си, затова техните врагове са другите хора. Тяхното поведение се управлява от страх и омраза, тъй като треперят да не би някой да им вземе нещо и да не бъдат прецакани.

Сред поддръжниците на протестите прави впечатление осезаемото присъствие на хора, които изпитват силна носталгия по времето на соца в България. Те не желаят да поемат отговорност за живота си, а искат всичко да им е безплатно, наготово и очакват някой друг да им осигури каквото им е нужно и да се погрижи за тях – било държавата, било фирмата, било системата като цяло. Те мислят единствено за себе си и не ги е грижа за другите. На тях все някой друг им е виновен и никога не търсят причината в себе си.

За щастие, има хора, които проявяват здраво мислене и адекватна преценка на ситуацията, които предпочитат да си вложат времето, силите и ресурсите в смислени каузи, а не да си правят “политическа” дискотека по улиците и площадите. По начало те са скептични към всякакви конспиративни теории и екстравагантни (да не кажем налудничави) обяснения за реалността. Това са мислещи хора, които трудно се поддават на манипулации и популизъм. За тях материалното не е най-важното нещо в живота, въпреки че не е без значение. Тяхното поведение се ръководи от цели и идеали, които им помагат да подредят по-правилно приоритетите си. Това са хора, които са предприемчиви и инициативни, които поемат отговорност за живота си и не чакат някой да ги оправи или да им се падне нещо наготово. Те не мислят само какво ще получат от държавата, а и какво ще дадат на обществото, от което са част. Загрижени са както за себе си, така и за другите, понеже разбират, че всички сме свързани. Надяваме се повече хора в България да са такива или да станат такива, защото вярваме, че всеки може да се промени, ако поиска.

Ние искаме да служим на идеали и да променяме себе си и света чрез просвещение, познание и съобразяване с Истината. Който също вижда себе си и мисията си в това, нека да върви с нас. Нашите дейности и проекти са отворени за всички, които са достойни!

Добрата промяна може да дойде само чрез вътрешна промяна на хората, която да доведе и до външни промени в реалността, в която живеем. Всичко започва отвътре. Не може някой да иска да променя света и другите човеци, без първо да промени себе си. Добрата промяна може да дойде само чрез промяна на мисленето и начина на живот на хората, включително и най-вече на тези, които ходят да протестират. Нека хората, които плюят против управляващите и политиците като цяло, се замислят дали самите те не вършат в живота си същите нечестия, макар и в по-малки мащаби (просто защото нямат такива възможности, а не защото не им се иска) – и да се поправят, ако искат да променят нещо. Който иска промяна, да започне първо от себе си!

Искаме ясно да заявим, че нашата вярност не е към тази или онази политическа партия, към този или онзи политически лидер, а е към Върховния Цар и Съдия над цялото човечество!

Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща?
Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник.
“Да разкъсаме – казват – техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови.”
Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае.
Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути:
“Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина;
ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих *;
искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край-земя – за Твое владение.
Ти ще ги поразиш с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд.”
И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни!
Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет.
Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават.

/Псалом 2/

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0