Защо е толкова почитан пророк Илия?

Защото и възнесението на Илия, което последва след години неговата среща с Бога, бе следствие на преживяното като Мистерия преди това в изстъплението на Духа и в екстаза на Божествената Любов. Тези, които приемат изцяло Христа и Думите Му, те са, които възкръсват за нов живот, и още в тази телесна хижа се срещат лице в Лице с Бога. /Второто съборно послание на Божия слуга Михаил, из Тракийските послания/

Името Илия означава “Иеоуа /скритото име на Бога/ е мой Бог”. Според Свещените писания Илия заедно с Енох са единствените човеци, които не вкусват смърт и са грабнати от Бога на небесата живи. Илия бива отнесен от Бога с огнена колесница.

Илия е образ на този, който известява и подготвя идването на Бога Слово. Той е известен със своята ревност  за почитането на истинния Бог и за борбата срещу фалшивите богове. Живее по времето на царуването на израилевия цар Ахав и царица Йезавел, които са почитали и са се кланяли на фалшивото божество Ваал. Днес малцина знаят кое е това божество – а именно това е поклонението пред парите, богатството, материализма, мамонизма.

Илия е бил Божий човек  – силен в слово и дело. По Божие слово, изречено от Илия, не е имало дъжд три години и след това пак по негова дума Бог праща на земята обилни дъждове.

Една от най-известните случки в живота на Илия е, когато събира пред народа пророците на Ваал и предлага всеки да принесе жертва на своя бог и да го призове да прати огън, който да изгори жертвата. И така, пророците призовават Ваал, но никакво чудо не се случва. Илия призовава Иеоуа и от небето пада огън и изгаря жертвата. Какво означа това за съвременния човек? Че в ден на изпитание онзи, който уповава на богатства, пари и изобилие, няма да бъде избавен  от тях, те  ще бъдат като глухи и неми богове, които са слепи за човешкото страдание. Няма да го изцелят от болестите му, няма да почетат жертвите, които е правил, за да се сдобие с тях.

Друга популярна случка с пророк Илия е, когато отива при бедна вдовица в Сарепта. Въпреки немотията вдовицата го нахранила с хляб, направен от последното й брашно и дървено масло, след което по думата на Илия Бог направил така, че брашното в делвата да не свършва и дървеното масло в гърнето да не намалява до деня, в който Господ ще даде дъжд на земята след сушата. Тази случка разкрива духовен закон за получаването – когато човек дори в оскъдица се погрижи за божието, разпознае божия призив, божиите нужди и се погрижи за тях, то никога няма да остане в лишение и оскъдица.

Още едно чудо, което извършва пророк Илия, е възкресяването на сина на същата тази вдовица.  Тази случка показва, че божието действие, когато човек го разпознава и се грижи за него, не само че избавя от оскъдица и лишения, но и съживява всичко онова в душата му, което е близо до умиране, което вехне, което е в мрак .

Пророк Илия е единият от божиите човеци наред с Мойсей, които се явяват на Христос, когато Той се преобразява на планината Тавор пред Своите ученици Петър, Йоан и Яков, което е едно от най-знаменателните събития от земния живот на Божия Син.

И както казва Божият слуга Михаил в своето Второ съборно послание:

Ако приемаме историята на пророците и великите Божии Мъже, нека приемем и скритото в нея, сиреч, Мистерията на откровеното и интимно съединение с Този, Който е от Началото и е Краят на всичко.

Илия се скри под Покрива на Всемогъщия в ужасяване за живота си, когато бе преследван от царицата Езавел.

Но който е духовен, ще разпознае пристъпването към Небесната Планина на преминаващия през долината на мрачната сянка, хранен от небесните птици и Ангелския Хляб, поен от живи води по Заповед Божествена.

Не разбирате ли, че непроменената плът не може нито да види, нито да наследи Божието Царство и Христовия Образ?

Не казва ли Господ, че само роденият от горе е способен да види ангелите, които възлизат и слизат над Човешкия Син?

След своето велико посвещение, Пророк Илия вече не беше същият, но беше станал отвъден, възкръснал и силен в Духа, сиреч, един, когото вече нищо не можеше да спре!

Затова е нужно да знаем, братя, че както душевният човек предхожда небесния, който е животворящ дух, така и видоизменението на нашите смъртни тела е предшествано от промяната на вътрешния човек в нас.

/Редакционен коментар/

 

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0