Диалогът „Хармид“ на Платон,

в който Сократ разказва за един от тракийските лекари на цар Залмоксис, на страдащия от главоболие младеж Хармид.

„…тъй щото частта не би могла да бъде добре, освен, ако цялото не е добре.

“А лекарството, млади Хармиде, е необходимо да бъде плод на определени Думи на Сила, и тези думи са праведното Слово.

… И така, Хармиде, както вече казах, това, което научих, докато служих в армията е същността на думите на Сила (думите на призоваване/магическите Словеса, Greek γοητεία goēteia – бел.ред.). Научи ме един от лечителите на Тракийския цар Залмоксис, които са толкова изкусни в познанието си, че дори са способни да дадат на човека безсмъртие. Тракиецът ми каза, че идеите, които поддържат гръцките лекари, са верни, поне дотолкова, доколкото са успели да достигнат в техните познания; но добави и, че цар Залмоксис, който също е и с божествено естество, казва следното: „Не трябва да се опитваш да излекуваш очите, отделно от главата; или главата, отделно от тялото; нито би могъл да опиташ да изцелиш тялото, отделено от душата. Това е причината, лекарството за много болести да не е известно още на лечителите в Елада, тъй като са невежи за цялото, което също трябва да бъде изучвано; тъй щото частта не би могла да бъде добре, освен, ако цялото не е добре.

Защото всичкото добро и зло, независимо дали в тялото или в човешката природа, произлиза от душата, както казва той, и прелива оттам към тялото, както е и с главата и очите. Следователно, ако главата и тялото са добре, то тогават трябва да започнеш да лекуваш душата; това е първото нещо, което трябва да направиш. А лекарството, мой млади приятелю, е необходимо да бъде плод на определени Думи на Сила, и тези Думи са праведното Слово* (Greek: λόγος logos – бел.ред). И чрез Него, добродетелта се насажда в душата, а където има добродетел, там и здравето незавно се предоставя, не само в главата, но и в цялото тяло. И този, който ме поучи за изцелението и Словото едновременно, добави още едно специално наставление: „Не позволявай на никого“ – каза той – „да те убеди да излекуваш главата му, преди това да ти е предоставил душата си, за да бъде първо тя изцелена, чрез Словото! Защото това“ – каза още той – „е най-голямата грешка на днешните лекари при лекуването на човешкото тяло – разделянето на душата от тялото.“


asclepius-heals-sick-girl1


И изрично добави, като ме накара да се закълна в тези негови думи, „Не позволявай на никого, без значение дали е богат, благороден, справедлив или красив, да те убеди да му дадеш лека, без Словото.“ Сега аз се заклех и трябва да опазя тази клетва! И така, ако ми позволиш да приложа тези Тракийски думи на Сила/словеса първо в твоята душа, както ме упъти чужденеца, след това ще ти дам и лека за главоболието ти. Но ако не ми позволиш, не знам какво бих могъл да направя за теб, мили Хармиде……“

*Думата, използвана от Сократ за “Слово” (на гръцки: λόγος / Logos, от λέγω lego “Аз казвам” ) е същата, която използва Апостол Йоан в Евангелие от Йоан 1:1, говорейки за Христос, “В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.” – Бел. ред.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0