За траките и древните евреи

/от Красимир и Дияна Мерин/

   Тълкуването на преданията в Стария и Новия Завет на Библията не разкриват – умишлено или от незнание – приемствеността на свещената тракийска вяра в Ис-Ус от древния еврейски народ.

От един писмен извор за тракийската история от сборника „Тракийските Хроники“ научаваме, че цар Неемия е изпратил пратеници (начело със свещеника Еремия) при цар Ситалк да поискат преписи на всички свети книги на пастирите-царе и на Великия Първосвещеник на тракийския народ Орфей, които да занесат в храма в Йерушалайм, за да се възстанови вярно и точно служението на Бог.

Ето молбата на Еремия към Ситалк:

Помогни ни днес, както ни помогна великият ваш тирски цар Хирам, бащата на гетската принцеса Батшеба от Дома на Урия – майката на нашия Бого-възлюбен цар Шломон (Соломон), когато се градеше храмът на Бога на Силите в Иерушалайм. Защото и до днес е жив споменът, как той помогна на Шломона да направи всичко, според както му поръча Господ, и според чинните предписания на цар Херамес, когото вие наричате Орфей, и сред нас и до днес живеят благословените потомци на Уревия дом.(…)

     И като изслуша пратеника на цар Неемия, цар Ситалк го покани да му гостува известно време в двореца, през което време накара бързописците в храма в Пере да направят всички необходими преписи на Светите Писания, които бяха нужни за Храма на Бога в Йерушалайм и изпрати там с Еремия двамата си сина Садок и Месад с богати дарове – триста и тридесет и три таланта злато, та да послужат на Бога на Силите в храма Му. Защото синът му Садок беше вече посветен свещеник в чина на Арихите на Тракия, а и Месад беше от сана на редите, и бяха вещи във всичките богослужебни тайнства и обреди, които изискваше храмовото служение. (…)

     Така се възстанови вярното и точно храмово служение и четене на Закона Божий и всичките Му Повеления за вечни времена. (виж тези събития в Книгата „Неемия” в Стария Завет на Библията, гл. 10 и гл. 13)…

     А след всичко това, Садок остана да служи цели десет години на Единия Бог на Силите в храма в Йерушалайм, където възстанови светото свещенство Богу, което и до днес се нарича Садоково.(…)“ (Книгата „Нави“, гл. 36, ст. 4-31)

От този текст става ясно, че свещената тракийска вяра е била и преди първоизточник на вярванията в древния Израил. Ето какви са доводите за това:

1) Молбата е за вярно и точно възстановяване на служението на Бог“. Подобна молба може да се отправи само към хората, които са начинателите на това служение.

2) Светото свещенство в храма в Йерусалим е било възстановено от ариха Садок, а посветените от него са се нарекли свещеници-садукеи.

Да не забравяме, че според един от еврейските пророци от Стария Завет, очакваният Месия е трябвало да се нарича Емануил. Името му обаче е Исус, което е точно съвпадение с името на Бога на нашите предци, Ис-Ус (виж поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“ от д-р Стефан Гайд, от която научаваме, че траките са почитали Бог Дион Исус и са изписвали това име върху оброчни глинени плочици, някои от които са намерени на различни места в териториите, влизащи в земите на древна Тракия. Повече за тези открития може да научите тук или в книгите от поредицата).

Неслучайно Апостол Павел твърди, че евреите по плът имат предимство – но само дотолкова, че на тях са им били поверени свещените книги:

Тогава, какво предимство има юдеинът? Или каква полза има от обрязването? Много във всяко отношение, а първо, защото на юдеите се повериха Божествените писания. Понеже, ако някои бяха без вяра, що от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?(„Новият Завет на Библията, Послание към Римляните, гл. 3. ст. 1-25“)

Тези свещени книги очевидно са преписите на всички свети книги на пастирите-царе и на Великия Първосвещеник на тракийския народ Орфей (наричан от евреите Херамес), поискани от свещеника Еремия, за да почитат евреите своя свят духовен произход и да участват в триумфалното служение на Единия Бог по целия свят. Това, според книгата „Нави“, е била мисията на ариха Садок:

     „А Месад, братът на Садок, се завърна при баща си Ситалка, да му докладва за всичко, което сe беше случило и как велико се разпростря Божията скиния отново в Йерушалайм, и служението на Единия Бог тръгна триумфално по целия свят.“ („Книгата „Нави“, гл. 36, ст. 32)

Приемствеността на свещената тракийска вяра в Ис-Ус от древния еврейски народ обаче не е призната от древните евреи, които са живеели по времето на Исус Христос. От Библията научаваме, че двете религиозни групи – на фарисеи и садукеи – са отхвърлили решително Исус като очаквания Месия.

Знаем и за гоненията и убиването на истинските божии люде (които навярно са пазели спомена за свещената тракийска вяра на ариха Садок, начинателят на Садокиевото свещенство), за които Исус обвини фарисеите, твърдейки, че бащите им са убивали пророците, а те им градят гробници?

За скритата истина навярно говори пророк Еремия, обвинявайки летописците на Библията, че са „пипнали“ текста, за да не си личи оригиналът на вярата, казвайки, че перото на книжниците е лъжливо:

Как казвате: Ние сме мъдри и законът Господен е с нас? Ето, наистина и него Лъжливото перо на книжниците е обърнало в лъжа.“ (Книга на пророк Еремия гл. 8: ст. 8)

Самият Исус е изобличавал книжници и фарисеи, че са обикнали похвалата и почитта от човеци повече от това да признаят тракийския корен на своята вяра, защото са искали да си припишат заслугите на начинатели на еврейската вяра и еврейските храмови служения. За всички тях остава предупреждението на Апостол Йоан от Откровението:

„Ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга.“ (гл.22: ст.19)

 

 

За тракийските корени на царете в Древен Израил | За траките и древните евреи | Думите влияят на структурата на ДНК | За българския език и произхода на българите | Религия ли е истинската наука | За д-р Стефан Гайд и народните будители днес | Рисувам своята вселена

 

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0